"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fritidshemmet i den nya läroplanen

Doktorandprojekt I Sverige är mer än 450 000 barn är inskrivna i fritidshem. Verksamheten styrs av samma läroplan som grundskolan, men sedan mitten av 2016 har läroplanen reviderats med bland annat ett kapitel om fritidshemmet explicit.

Fritidshemmet har som uppdrag att vara ett komplement till förskoleklassen och skolan både tids- och innehållsmässigt. Begreppet undervisningen i fritidshemmet har i tillägget till läroplanen getts en vidare tolkning, där omsorg, utveckling och lärande ska utgöra en helhet.

Projektansvarig

Maria Norqvist
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 22

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-09-01 2022-09-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Lärarhögskolan

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Fokus i mitt forskningsprojekt kommer att vara fritidshem. Just nu är min plan att studera hur den nya versionen av läroplanen implementeras och på vilket sätt den påverkar fritidshemmets verksamhet.

Senast uppdaterad: 2024-02-12