"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Luis Villasmil

Gamingkulturens socialisationspraktik: Svenska datorspelares och e-sportares fostran in i den digitala spelvärlden

Doktorandprojekt I projektet undersöks hur svenskar blir en del av datorspelssammanhang online, samt hur de utvecklar identiteter och tillhörighet i dessa världar.

Syftet med forskningsprojektet är att beskriva, förklara, och förstå hur svenskar fostras in i den digitala gamingvärlden samt att utforska skillnaderna i de olika gamingkulturernas socialisationspraktiker.

Projektansvarig

Tim Bergström
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 62

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-09-01 2026-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik

Projektbeskrivning

Den överhängande frågan som inspirerar projektet kretsar kring varför och hur svenskar blir en del av datorspelssammanhang på internet, samt hur svenskar utvecklar identiteter och känslor av tillhörighet i dessa världar.

Projektet är kopplat till den nationella forskarskolan för lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld (LIKED).

Handledare: Fanny Pettersson
Biträdande handledare: Jörgen From

Vi behöver deltagare i en studie

Enkäten riktar sig till svenska gamers, e-sportare, och alla andra från femton år och uppåt som medger sig spela datorspel emellanåt. Länk till enkäten: https://survey.umu.se/Survey/6926

Senast uppdaterad: 2023-03-24