"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Granskningarnas konsekvenser för äldreomsorgens praktik – styrning, ansvarsutkrävande och verksamhetsförändring

Forskningsprojekt Syftet är att studera hur Socialstyrelsens tillsyn av omsorgen om äldre och Öppna Jämförelser för äldreomsorgen fungerar med avseende på styrning, ansvarsutkrävande och verksamhetsförändring, samt att undersöka konsekvenser av granskningssystemen.

I Delstudie 1 jämförs Öppna Jämförelser (ÖJ) och statlig tillsyn i fyra kommuner som valts ut utifrån storlek, rankingresultat och olika utförare. Här undersöks effekter av tillsyn och ÖJ på olika nivåer, samt hur systemen fungerar tillsammans. I Delstudie 2 studeras effekter av tillsyn i 20 kommuner. Studien baseras bl.a. på tillsynsdokument och intervjuer med berörda aktörer bl.a. socialnämndsordförande och verksamhetsansvariga. Här undersöks hur granskningar används och fungerar i styrning, ansvarsutkrävande och verksamhetsförändring, samt hur lokala aktörer påverkas av granskningar.

Projektansvarig

Anders Hanberger
Professor emeritus
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 98

Projektöversikt

Projektperiod:

2013-09-01 2017-03-01

Finansiering

Forte

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

ProjektbeskrivningSenast uppdaterad: 2023-09-04