"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Granskningarnas konsekvenser för äldreomsorgens praktik – styrning, ansvarsutkrävande och verksamhetsförändring

Forskningsprojekt Syftet är att studera hur Socialstyrelsens tillsyn av omsorgen om äldre och Öppna Jämförelser för äldreomsorgen fungerar med avseende på styrning, ansvarsutkrävande och verksamhetsförändring, samt att undersöka konsekvenser av granskningssystemen.

Forskningsprojektet utformas som en tvådelad studie. Delstudie 1 jämför Öppna Jämförelser (ÖJ) och tillsyn i fyra kommuner som valts ut utifrån storlek, rankingresultat och att det finns olika utförare. Projektet undersöker effekter av tillsyn och ÖJ på olika nivåer, samt hur systemen fungerar tillsammans. Delstudie 2 studerar specifikt effekter av tillsyner bland socialnämndsordförande och verksamhetsansvariga i 20 kommuner. Projektet innefattar bl.a. dokumentanalyser, enkäter och intervjuer med berörda politiker, chefer/personal, brukare/brukarorganisationer och granskare, däribland Socialstyrelsens inspektörer. Projektet bidrar med ny kunskap om hur granskningar används och fungerar vid styrning, ansvarsutkrävande och verksamhetsförändring, samt hur lokala beslutsfattare, socialarbetare och brukare påverkas av granskningar.

Projektansvarig

Anders Hanberger
Professor emeritus
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 98

Projektöversikt

Projektperiod:

2013-09-01 2017-03-01

Finansiering

Forte

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

ProjektbeskrivningSenast uppdaterad: 2019-09-18