"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Katarina Andersson

Jag är docent och universitetslektor i socialt arbete och leder institutionens forskningsprofil Age, Ageing and Social Welfare.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Undervisning

Undervisning på grund- magister/master och forskarutbildningsnivå med inriktning mot bland annat socialt arbete med äldre med genus- och mångfaldsperspektiv. Handleder på samtliga nivåer.

Forskning

Min avhandling från 2007: "Omsorg under förhandling: om tid, behov och kön i en föränderlig hemtjänstverksamhet", tar utgångspunkt i hemtjänstens pågående rationaliseringar och effektiviseringar och dess konsekvenser för äldre med hemtjänst, personal som arbetar närmast dem samt biståndshandläggare och de omsorgsmöten som äger rum. Med en kvalitativ ansats undersöks hur de tre analytiska begreppen tid, behov och kön omförhandlas mellan dessa grupper och nivåer. I talet om tid till exempel, framstod tiden som förhandlingsbar, men kunde samtidigt osynliggöras vilket för de äldre upplevdes som återkommande osäkerhetsmoment av de beviljade insatserna. Kön framstod som neutralt i handläggningen av behov, men resulterade i att det blev hemtjänstpersonalen som fick ta ställning om könsspecifik omsorg eller ej.

I min fortsatta forskning har jag fördjupat och breddat aspekter av makt och inflytande i hemtjänsten, så som genus- och mångfald, intim omsorg samt valfrihet i äldreomsorgen, bland annat under min postdoktor tid vid UCGS, 2009-2011 och i medverkan i forskningsprojekt. Ett annat spår är granskningar av äldreomsorgen. I projektet "Värdig äldreomsorg 24 timmar om dygnet" lyfts centrala aspekter av organisering av omsorgen nattetid såväl som hur trygghet och värdighet hanteras.

Nordic Journal of Social Research, Universitetsforlaget 2024, Vol. 15, (1) : 1-14
Samén, Anna; Lindberg, Jens; Andersson, Katarina
European Journal of Social Work, Taylor & Francis Group 2023, Vol. 26, (5) : 828-839
Ahnlund, Petra; Lövgren, Veronica; Andersson, Katarina; et al.
Socialt arbete i äldreomsorg: professionell handläggning i teori och praktik, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2023 : 37-53
Andersson, Katarina
British Journal of Social Work, Oxford University Press 2023, Vol. 53, (2) : 921-938
Andersson, Katarina; Lövgren, Veronica; Ahnlund, Petra; et al.
Health & Social Care in the Community, Hindawi Publishing Corporation 2023, Vol. 2023
Andersson, Katarina; Sjölund, Maria
Journal of Social Work, Sage Publications 2023, Vol. 23, (6) : 1118-1134
Lövgren, Veronica; Kalman, Hildur; Andersson, Katarina; et al.
Nordic Social Work Research, Routledge 2022, Vol. 12, (5) : 640-653
Andersson, Katarina; Sjölund, Maria
ESA, 6th midterm conference of the research network on ageing in Europe (RN01) of the european sociological association. Ageing in europé: towards more inclusive societies, research and policy, Vienna: Universität Wien, European Sociological Association, European centre for social welfare policy and research 2022 : 44-44
Andersson, Katarina; Sjölund, Maria
Att forska i socialt arbete: utmaningar, förhållningssätt och metoder, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 199-212
Andersson, Katarina; Ahnlund, Petra
Nordic Social Work Research, Routledge 2021, Vol. 11, (4) : 293-305
Andersson, Katarina; Johansson, Stina
Umeå: Umeå universitet 2021
Andersson, Katarina; Sjölund, Maria
Socialvetenskaplig tidskrift, Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) 2021, Vol. 28, (4) : 455-475
Holmström, Ebba; Andersson, Katarina
Nordic Journal of Working Life Studies, VIA University College, Denmark 2020, Vol. 10, (3) : 3-22
Nouf-Latif, Faten; Markström, Urban; Andersson, Katarina
4th Transforming care conference, Copenhagen, Denmark, June 24-26, 2019
Andersson, Katarina
Perspektiv på granskning inom offentlig sektor: med äldreomsorgen som exempel, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019 : 55-70
Andersson, Katarina; Hanberger, Anders; Nygren, Lennart
Nordic Journal of Working Life Studies, Vol. 9, (S5) : 1-12
Kamp, Annette; Obstfelder, Aud; Andersson, Katarina
Alter;European Journal of Disability Research ;Journal Europeen de Recherche Sur le Handicap, Elsevier 2019, Vol. 13, (2) : 126-140
Nouf-Latif, Faten; Andersson, Katarina; Markström, Urban
Äldreomsorger i Sverige: lokala variationer och generella trender, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2018 : 59-73
Andersson, Katarina
Journal of Aging & Social Policy, Routledge 2018, Vol. 30, (5) : 419-439
Andersson, Katarina; Hanberger, Anders; Nygren, Lennart
The 24th Nordic Congress of Gerontology; Lessons of a lifetime, Oslo, Norway, May 2-4, 2018
Andersson, Katarina; Sjölund, Maria
British Journal of Social Work, Oxford: Oxford University Press 2018, Vol. 48, (2) : 371-389
Hanberger, Anders; Nygren, Lennart; Andersson, Katarina
The 24th Nordic Congress of Gerontology; Lessons of a lifetime, Oslo, Norge, May 2-4, 2018
Sjölund, Maria; Andersson, Katarina
Social omsorg i socialt arbete: grunder och fördjupningar, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2017 : 75-88
Andersson, Katarina; Johansson, Stina
European Journal of Social Work, Taylor & Francis 2017, Vol. 20, (2) : 219-230
Andersson, Katarina; Kalman, Hildur
Innovation in Aging, Oxford University Press 2017, Vol. 1, (Suppl 1) : 302-302
Andersson, Katarina; Sjölund, Maria
Förändringsperspektiv på äldreomsorg: att leva som andra, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2016 : 129-138
Andersson, Katarina
Det nære sundhedsvæsen: perspektiver på samfundsudvikling og møder mellem mennsker, Københamn: Munksgaard Forlag 2016 : 115-122
Andersson, Katarina
6th European Conference for Social Work Research, Lisbon, Portugal, March 30 - April 1, 2016
Andersson, Katarina
IAGG-ER 8th Congress, International Association of Gerontology and Geriatrics, Dublin, Ireland, April 23-26, 2015
Andersson, Katarina; Hanberger, Anders; Nygren, Lennart
The 12th conference of European Sociological Association, ESA; Differences, Inequalities and Sociological Imagination, August 25-28, Prague, Czech republic
Andersson, Katarina; Johansson, Stina; Feltenius, David
The European Journal of Women's Studies, Sage Publications 2015, Vol. 22, (3) : 274-287
Andersson, Katarina; Kvist, Elin
The IAFOR Asian Conference on Aging & Gerontology 2015, Kobe, Japan November 5
Hanberger, Anders; Nygren, Lennart; Andersson, Katarina
Utvärderingars värde - värden i utvärderingar: Svenska utvärderingsföreningens nationella utvärderingskonferens, hotell Hilton, Stockholm, 7-9 oktober 2015
Hanberger, Anders; Nygren, Lennart; Andersson, Katarina; et al.
Active Ageing and Demographic Change: Challenges for social work and social policy, New York: Routledge 2015 : 90-102
Kalman, Hildur; Andersson, Katarina
European Journal of Social Work, Taylor & Francis 2014, Vol. 17, (3) : 402-414
Kalman, Hildur; Andersson, Katarina
Tracing the women-friendly welfare state: gendered politics of everyday life in Sweden, Göteborg: Makadam 2013 : 170-189
Andersson, Katarina
An Insatiable Dialectic: Essays in Critique, Modernity, and Humanism, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 2013 : 196-215
Andersson, Katarina
Læring i og af klinisk praksis, København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2013 : 89-103
Andersson, Katarina
The 11th conference of European Sociological Association, ESA; Crisis, Critique and Change, Turin, Italy, August 28-31, 2013
Andersson, Katarina
The 3rd European Conference for Social Work Research, ECSWR, Jyväskylä, Finland, March 20-22, 2013
Andersson, Katarina
NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, London, Taylor & Francis, Routledge: 2012, Vol. 30, (3) : 166-181
Andersson, Katarina
International Journal of Social Research Methodology, Vol. 15, (1) : 69-80
Andersson, Katarina; Kalman, Hildur
The International 2011 Conference on Modernity, Critique and Humanism, Theme: The Question of humanism and ethics in a global context. Los Angeles, USA, February 12-13, 2011
Andersson, Katarina
Socialvetenskaplig tidskrift, Umeå: FORSA 2010, Vol. 17, (3-4) : 308-325
Andersson, Katarina
Omsorg och mångfald, Malmö: Gleerups 2010 : 164-178
Andersson, Katarina
The 14th International Research Conference: Dilemmas for Human Research, Luleå, Sweden, September 10-11, 2010
Andersson, Katarina
Omsorg och mångfald, Malmö: Gleerups 2010 : 116-131
Andersson, Katarina; Johansson, Stina
The 9th Conference of European Sociological Association, ESA, Lisbon, Portugal, September 2-5, 2009
Andersson, Katarina
The 19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, Paris, France, July 5-9, 2009
Andersson, Katarina
Att forska i socialt arbete: utmaningar, förhållningssätt och metoder
Andersson, Katarina; Ahnlund, Petra