"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Katarina Andersson

Katarina Andersson

Jag är docent och universitetslektor i socialt arbete och leder institutionens forskningsprofil Age, Ageing and Social Welfare.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Undervisning

Undervisning på grund- magister/master och forskarutbildningsnivå med inriktning mot bland annat socialt arbete med äldre med genus- och mångfaldsperspektiv. Handleder på samtliga nivåer.

Forskning

Min avhandling från 2007: "Omsorg under förhandling: om tid, behov och kön i en föränderlig hemtjänstverksamhet", tar utgångspunkt i hemtjänstens pågående rationaliseringar och effektiviseringar och dess konsekvenser för äldre med hemtjänst, personal som arbetar närmast dem samt biståndshandläggare och de omsorgsmöten som äger rum. Med en kvalitativ ansats undersöks hur de tre analytiska begreppen tid, behov och kön omförhandlas mellan dessa grupper och nivåer. I talet om tid till exempel, framstod tiden som förhandlingsbar, men kunde samtidigt osynliggöras vilket för de äldre upplevdes som återkommande osäkerhetsmoment av de beviljade insatserna. Kön framstod som neutralt i handläggningen av behov, men resulterade i att det blev hemtjänstpersonalen som fick ta ställning om könsspecifik omsorg eller ej.

I min fortsatta forskning har jag fördjupat och breddat aspekter av makt och inflytande i hemtjänsten, så som genus- och mångfald, intim omsorg samt valfrihet i äldreomsorgen, bland annat under min postdoktor tid vid UCGS, 2009-2011 och i medverkan i forskningsprojekt. Ett annat spår är granskningar av äldreomsorgen. I projektet "Värdig äldreomsorg 24 timmar om dygnet" lyfts centrala aspekter av organisering av omsorgen nattetid såväl som hur trygghet och värdighet hanteras.

European Journal of Social Work, Taylor & Francis Group 2023, Vol. 26, (5) : 828-839
Ahnlund, Petra; Lövgren, Veronica; Andersson, Katarina; et al.
Socialt arbete i äldreomsorg: professionell handläggning i teori och praktik, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2023 : 37-53
Andersson, Katarina
British Journal of Social Work, Oxford University Press 2023, Vol. 53, (2) : 921-938
Andersson, Katarina; Lövgren, Veronica; Ahnlund, Petra; et al.
Health & Social Care in the Community, Hindawi Publishing Corporation 2023, Vol. 2023
Andersson, Katarina; Sjölund, Maria
Journal of Social Work
Lövgren, Veronica; Kalman, Hildur; Andersson, Katarina; et al.
Nordic Social Work Research, Routledge 2022, Vol. 12, (5) : 640-653
Andersson, Katarina; Sjölund, Maria
Att forska i socialt arbete: utmaningar, förhållningssätt och metoder, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 199-212
Andersson, Katarina; Ahnlund, Petra
Nordic Social Work Research, Routledge 2021, Vol. 11, (4) : 293-305
Andersson, Katarina; Johansson, Stina
Umeå: Umeå universitet 2021
Andersson, Katarina; Sjölund, Maria
Socialvetenskaplig tidskrift, Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) 2021, Vol. 28, (4) : 455-475
Holmström, Ebba; Andersson, Katarina
Nordic Journal of Working Life Studies, VIA University College, Denmark 2020, Vol. 10, (3) : 3-22
Nouf-Latif, Faten; Markström, Urban; Andersson, Katarina
Perspektiv på granskning inom offentlig sektor: med äldreomsorgen som exempel, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019 : 55-70
Andersson, Katarina; Hanberger, Anders; Nygren, Lennart
Nordic Journal of Working Life Studies, Vol. 9, (S5) : 1-12
Kamp, Annette; Obstfelder, Aud; Andersson, Katarina
Alter;European Journal of Disability Research ;Journal Europeen de Recherche Sur le Handicap, Elsevier 2019, Vol. 13, (2) : 126-140
Nouf-Latif, Faten; Andersson, Katarina; Markström, Urban
Äldreomsorger i Sverige: lokala variationer och generella trender, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2018 : 59-73
Andersson, Katarina
Journal of Aging & Social Policy, Routledge 2018, Vol. 30, (5) : 419-439
Andersson, Katarina; Hanberger, Anders; Nygren, Lennart
British Journal of Social Work, Oxford: Oxford University Press 2018, Vol. 48, (2) : 371-389
Hanberger, Anders; Nygren, Lennart; Andersson, Katarina
Social omsorg i socialt arbete: grunder och fördjupningar, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2017 : 75-88
Andersson, Katarina; Johansson, Stina
European Journal of Social Work, Taylor & Francis 2017, Vol. 20, (2) : 219-230
Andersson, Katarina; Kalman, Hildur
Innovation in Aging, Oxford University Press 2017, Vol. 1, (Suppl 1) : 302-302
Andersson, Katarina; Sjölund, Maria
Förändringsperspektiv på äldreomsorg: att leva som andra, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2016 : 129-138
Andersson, Katarina
Det nære sundhedsvæsen: perspektiver på samfundsudvikling og møder mellem mennsker, Københamn: Munksgaard Forlag 2016 : 115-122
Andersson, Katarina
The European Journal of Women's Studies, Sage Publications 2015, Vol. 22, (3) : 274-287
Andersson, Katarina; Kvist, Elin
The IAFOR Asian Conference on Aging & Gerontology 2015, Kobe, Japan November 5
Hanberger, Anders; Nygren, Lennart; Andersson, Katarina
Utvärderingars värde - värden i utvärderingar: Svenska utvärderingsföreningens nationella utvärderingskonferens, hotell Hilton, Stockholm, 7-9 oktober 2015
Hanberger, Anders; Nygren, Lennart; Andersson, Katarina; et al.
Active Ageing and Demographic Change: Challenges for social work and social policy, New York: Routledge 2015 : 90-102
Kalman, Hildur; Andersson, Katarina
European Journal of Social Work, Taylor & Francis 2014, Vol. 17, (3) : 402-414
Kalman, Hildur; Andersson, Katarina
Tracing the women-friendly welfare state: gendered politics of everyday life in Sweden, Göteborg: Makadam 2013 : 170-189
Andersson, Katarina
An Insatiable Dialectic: Essays in Critique, Modernity, and Humanism, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 2013 : 196-215
Andersson, Katarina
Læring i og af klinisk praksis, København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2013 : 89-103
Andersson, Katarina
NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, London, Taylor & Francis, Routledge: 2012, Vol. 30, (3) : 166-181
Andersson, Katarina
International Journal of Social Research Methodology, Vol. 15, (1) : 69-80
Andersson, Katarina; Kalman, Hildur
Socialvetenskaplig tidskrift, Umeå: FORSA 2010, Vol. 17, (3-4) : 308-325
Andersson, Katarina
Omsorg och mångfald, Malmö: Gleerups 2010 : 164-178
Andersson, Katarina
Omsorg och mångfald, Malmö: Gleerups 2010 : 116-131
Andersson, Katarina; Johansson, Stina
Att forska i socialt arbete: utmaningar, förhållningssätt och metoder
Andersson, Katarina; Ahnlund, Petra
Care work in crisis: Reclaiming the Nordic ethos of care, Lund: Studentlitteratur 2008 : 342-374
Andersson, Katarina
Forum on Public Policy Online, Vol. Spring 2008 edition : 1-15
Stina, Johansson; Katarina, Andersson
Social omsorg i socialt arbete, Gleerups, Malmö 2007 : 21-
Andersson, Katarina
Social omsorg i socialt arbete, Gleerups, Malmö 2007 : 18-
Andersson, Katarina
Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie, 55
Andersson, Katarina
Tid för utveckling?, Studentlitteratur, Lund 2006 : 25-
Andersson, Katarina
Socialvetenskaplig tidskrift, Vol. 11, (3-4) : 275-292
Andersson, Katarina
Socialt arbetes rapportserie, 50
Andersson, Katarina; Blom, Björn; Moren, Stefan; et al.