Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Katarina Andersson

Katarina Andersson

Jag är docent och universitetslektor i socialt arbete och leder institutionens forskningsprofil Age, Ageing and Social Welfare.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Undervisning

Undervisning på grund- magister/master och forskarutbildningsnivå med inriktning mot bland annat socialt arbete med äldre med genus- och mångfaldsperspektiv. Handleder på samtliga nivåer.

Forskning

Min avhandling från 2007: "Omsorg under förhandling: om tid, behov och kön i en föränderlig hemtjänstverksamhet", tar utgångspunkt i hemtjänstens pågående rationaliseringar och effektiviseringar och dess konsekvenser för äldre med hemtjänst, personal som arbetar närmast dem samt biståndshandläggare och de omsorgsmöten som äger rum. Med en kvalitativ ansats undersöks hur de tre analytiska begreppen tid, behov och kön omförhandlas mellan dessa grupper och nivåer. I talet om tid till exempel, framstod tiden som förhandlingsbar, men kunde samtidigt osynliggöras vilket för de äldre upplevdes som återkommande osäkerhetsmoment av de beviljade insatserna. Kön framstod som neutralt i handläggningen av behov, men resulterade i att det blev hemtjänstpersonalen som fick ta ställning om könsspecifik omsorg eller ej.

I min fortsatta forskning har jag fördjupat och breddat aspekter av makt och inflytande i hemtjänsten, så som genus- och mångfald, intim omsorg samt valfrihet i äldreomsorgen, bland annat under min postdoktor tid vid UCGS, 2009-2011 och i medverkan i forskningsprojekt. Ett annat spår är granskningar av äldreomsorgen. I projektet "Värdig äldreomsorg 24 timmar om dygnet" lyfts centrala aspekter av organisering av omsorgen nattetid såväl som hur trygghet och värdighet hanteras.

2020
Nordic Journal of Working Life Studies, VIA University College, Denmark 2020, Vol. 10, (3) : 3-22
Nouf-Latif, Faten; Markström, Urban; Andersson, Katarina
2019
Perspektiv på granskning inom offentlig sektor: med äldreomsorgen som exempel, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019 : 55-70
Andersson, Katarina; Hanberger, Anders; Nygren, Lennart
2019
Nordic Journal of Working Life Studies, Vol. 9, (S5) : 1-12
Kamp, Annette; Obstfelder, Aud; Andersson, Katarina
2019
Alter;European Journal of Disability Research ;Journal Europeen de Recherche Sur le Handicap, Elsevier 2019, Vol. 13, (2) : 126-140
Nouf-Latif, Faten; Andersson, Katarina; Markström, Urban
2018
Äldreomsorger i Sverige: lokala variationer och generella trender, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2018 : 59-73
Andersson, Katarina
2018
Journal of Aging & Social Policy, Routledge 2018, Vol. 30, (5) : 419-439
Andersson, Katarina; Hanberger, Anders; Nygren, Lennart
2018
British Journal of Social Work, Oxford: Oxford University Press 2018, Vol. 48, (2) : 371-389
Hanberger, Anders; Nygren, Lennart; Andersson, Katarina
2017
Social omsorg i socialt arbete: grunder och fördjupningar, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2017 : 75-88
Andersson, Katarina; Johansson, Stina
2017
European Journal of Social Work, Taylor & Francis 2017, Vol. 20, (2) : 219-230
Andersson, Katarina; Kalman, Hildur
2017
Innovation in Aging, Volume 1, Issue suppl_1, 1 July 2017, Pages 302,: Published by Oxford University Press on behalf of The Gerontological Society of America. 2017
Andersson, Katarina; Sjölund, Maria
2016
Förändringsperspektiv på äldreomsorg: att leva som andra, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2016 : 129-138
Andersson, Katarina
2016
Det nære sundhedsvæsen: perspektiver på samfundsudvikling og møder mellem mennsker, Københamn: Munksgaard Forlag 2016 : 115-122
Andersson, Katarina
2015
The European Journal of Women's Studies, Sage Publications 2015, Vol. 22, (3) : 274-287
Andersson, Katarina; Kvist, Elin
2015
The IAFOR Asian Conference on Aging & Gerontology 2015, Kobe, Japan November 5
Hanberger, Anders; Nygren, Lennart; Andersson, Katarina
2015
Utvärderingars värde - värden i utvärderingar: Svenska utvärderingsföreningens nationella utvärderingskonferens, hotell Hilton, Stockholm, 7-9 oktober 2015
Hanberger, Anders; Nygren, Lennart; Andersson, Katarina; et al.
2015
Active Ageing and Demographic Change: Challenges for social work and social policy, New York: Routledge 2015 : 90-102
Kalman, Hildur; Andersson, Katarina
2014
European Journal of Social Work, Taylor & Francis 2014, Vol. 17, (3) : 402-414
Kalman, Hildur; Andersson, Katarina
2013
Tracing the women-friendly welfare state: gendered politics of everyday life in Sweden, Göteborg: Makadam 2013 : 170-189
Andersson, Katarina
2013
An Insatiable Dialectic: Essays in Critique, Modernity, and Humanism, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 2013 : 196-215
Andersson, Katarina
2013
Læring i og af klinisk praksis, København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2013 : 89-103
Andersson, Katarina
2012
NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, London, Taylor & Francis, Routledge: 2012, Vol. 30, (3) : 166-181
Andersson, Katarina
2012
International Journal of Social Research Methodology, Vol. 15, (1) : 69-80
Andersson, Katarina; Kalman, Hildur
2010
Socialvetenskaplig tidskrift, Umeå: FORSA 2010, Vol. 17, (3-4) : 308-325
Andersson, Katarina
2010
Omsorg och mångfald, Malmö: Gleerups 2010 : 164-178
Andersson, Katarina
2010
Omsorg och mångfald, Malmö: Gleerups 2010 : 116-131
Andersson, Katarina; Johansson, Stina
2009
Att forska i socialt arbete: utmaningar, förhållningssätt och metoder
Andersson, Katarina; Ahnlund, Petra
2008
Care work in crisis: Reclaiming the Nordic ethos of care, Lund: Studentlitteratur 2008 : 342-374
Andersson, Katarina
2008
Forum on Public Policy Online, Vol. Spring 2008 edition : 1-15
Stina, Johansson; Katarina, Andersson
2007
Social omsorg i socialt arbete, Gleerups, Malmö 2007 : 21-
Andersson, Katarina
2007
Social omsorg i socialt arbete, Gleerups, Malmö 2007 : 18-
Andersson, Katarina
2007
Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie, 55
Andersson, Katarina
2006
Tid för utveckling?, Studentlitteratur, Lund 2006 : 25-
Andersson, Katarina
2004
Socialvetenskaplig tidskrift, Vol. 11, (3-4) : 275-292
Andersson, Katarina
2004
Socialt arbetes rapportserie, 50
Andersson, Katarina; Blom, Björn; Moren, Stefan; et al.