"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Grön omställning och hållbart arbetsliv

Forskningsprojekt Detta nätverk är ett nytt initiativ för att etablera en öppen samarbetsplattform och ett nationellt samarbete med syfte att stärka och nyttiggöra forskning och utveckling kring samspelet mellan grön omställning och hållbart arbetsliv.

Genom att bygga upp ett nationellt nätverk inom detta område skapas mötesarenor för kunskapsbyggande och erfarenhetsutbyte mellan lärosäten och forskningsinstitut över hela Sverige och forskare med olika vetenskapliga inriktningar.

Projektansvarig

Katrin Skagert
Forskare, RISE
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Ambitionen är att bygga upp och etablera ett innovativt nätverk för kunskapsgenerering och utbyte om olika processer och forskningsprojekt som pågår i Sverige, och hur dessa kan samverka för en effektiv, hälsosam och säker grön omställning. Vidare kommer nätverket att beakta betydelsen och utmaningar i förutsättningarna för grön omställning och arbetssätt som är baserat på svenska modellen i arbetslivet.

Medsökande har redan etablerade kontakter med arbetsplatser, företag och arbetsmarknadens parter i olika branscher inom såväl näringsliv som offentlig sektor. Nya samarbeten och projekt förväntas att skapas utifrån verksamhetsnära behov relaterat till grön omställning och hållbart arbetsliv i olika sektorer och konkret bidra till nyttiggörande på arbetsplatser.

Medverkande lärosäten

Vid uppstarten medverkar tio lärosäten och forskningsinstitut och avsikten är att nätverket är öppet och kan växa under kommande år. De tio organisationer som initierat nätverket är:

 • RISE IVF
 • Linköpings universitet/HELIX Competence Centre
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Luleå tekniska universitet
 • Högskolan Dalarna
 • Lunds Universitet
 • Jönköping University
 • Göteborgs Universitet
 • KTH
 • Umeå Universitet

Här ingår forskare med kompletterande kompetenser kring social hållbarhet, normer och kultur, arbetsmiljö och arbetsförhållanden, förändringsledning, socio-teknisk förändring, ekonomiska styrmedel och energisystem, design för resiliens och hållbara produktionssystem, hälso- och sjukvårdens roll i klimat- och miljöarbetet, samt klimatförändringarnas konsekvenser för hälsan och välfärdens utveckling.

Planerade aktiviteter

De planerade aktiviteter är:

 1. egen-arrangerade nätverksaktiviteter med öppna digitala nätverksträffar och ”på- plats” workshops
 2. omvärldsutbyte med samverkansaktiviteter på externa workshops och konferenser
 3. kommunikation och informationsspridning

Nätverket kommer att stimulera till tvärvetenskapliga artiklar, konferensbidrag, nya FoU-ansökningar, möjliggöra kunskapsutbyte och nyttiggörande av praktiska erfarenheter och delresultat från FoU-projekt till arbetsplatsers verksamhetsutveckling, arbetsmiljöarbete och i olika typer av utbildningar.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-02-24