"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hållbarhet inom allmännyttiga bostadsbolag

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Sofia Långströms projekt syftar till att undersöka hur hållbarhet inkluderas i allmännyttiga bostadsbolag och hur bostadsbolaget arbetar med hållbarhetsfrågor i olika processer.

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-09-01 2021-09-10

Finansiering

Företagsforskarskolan 50% / AB Bostaden 50 %

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Forskningsområde

Företagsekonomi

Projektbeskrivning

Målet är att utveckla en större förståelse för hur hållbarhet inkluderas i verksamheter generellt men med ett fokus på just allmännyttiga bostadsbolag. Dessa står inför många utmaningar i och med de växande tryck som är på allmännyttiga bostadsbolag att agera hållbart samtidigt som de ska agera enligt affärsmässiga principer och ge en viss avkastning till sin ägare, kommunen. Projektet sammanfaller också med allmännyttans klimatinitiativ som syftar till att minska allmännyttans klimatbelastning till och med 2030.

Projektet utgår ifrån institutionell teori och institutionella logiker för att undersöka hur dessa hanteras av organisationen. Institutionella tryck kan komma från exempelvis lagar och regler och institutionella logiker är exempelvis marknadslogik eller samhällslogik. Processer som analyseras är ett renoveringsprojekt samt hållbarhetsrapporteringen. Inom projektet kommer även interaktioner med andra organisationer i det allmännyttiga bostadsbolagets närhet att tas med.

Projektet genomförs också med ett samarbete med Institutionen för tillämpad fysik och elektronik och deras företagsforskardoktorand Helena Nydahl.

Senast uppdaterad: 2023-10-24