Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon

Företagsekonomi

Vår forskning spänner över flera områden från entreprenörskap, innovationssystem, hållbart företagande, organisation och ledning, marknadsföring, projektledning, finansiering, till revision och redovisning. Analyser görs på flera nivåer från policynivå, till organisations- och företagsnivå och vidare på individnivån med medarbetare, beslutsfattare och konsumenter. Syftet är att möta utmaningar och behov hos samhälle, företag och organisationer.

Reportage

RiseB-porträtt: Johan Jansson
RiseB-porträtt: Johan Jansson

Om klimatomställning i transportsektorn, möjligheter och risker med cirkulär ekonomi.

”Vi behöver vara många som försöker hitta hållbara lösningar”
”Vi behöver vara många som försöker hitta hållbara lösningar”

Johan Jansson studerar vilka normer och attityder som driver fram en miljömässigt mer hållbar konsumtion.

Nyheter

Kan zombieapokalypsen hjälpa oss att tackla nästa pandemi?
Kan zombieapokalypsen hjälpa oss att tackla nästa pandemi?

Hur kan vi undvika att gå samma ledarskapsfällor som de överlevande i ”Day of the Dead”?

Fyra samhällsvetenskapliga forskare får finansiering från RJ
Fyra samhällsvetenskapliga forskare får finansiering från RJ

Forskning inom företagsekonomi, sociologi och psykologi får medel från Riksbankens Jubileumsfond.

Ekoprenörer strävar mot en tillvaro bortom tillväxt
Ekoprenörer strävar mot en tillvaro bortom tillväxt

Ny avhandling har studerat drivkrafter, erfarenheter och praktiker hos 2000-talets ”gröna vågare”.

Forskningsprojekt

Organiseringen av platserna för interaktion och nyföretagande
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
New Space Digital Economy Innovation Center
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 september 2019 till 30 juni 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mot transformativ förändring i sjötransport-industrin från en ledande leverantörs perspektiv
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 november 2018 till 30 oktober 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Utvärdering av sociala innovationer för miljömässig hållbarhet på lång sikt
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 14 augusti 2017 till 4 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt

Profilområden och forskargrupper

RiseB - Forskningsinstitutet för hållbarhet och företagsetik
RiseB strävar efter att vara en drivkraft för förändring i hållbar och etisk riktning.
Forskningsområde: Företagsekonomi