Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Företagsekonomi

Vår forskning spänner över flera områden från entreprenörskap, innovationssystem, hållbart företagande, organisation och ledning, marknadsföring, projektledning, finansiering, till revision och redovisning. Analyser görs på flera nivåer från policynivå, till organisations- och företagsnivå och vidare på individnivån med medarbetare, beslutsfattare och konsumenter. Syftet är att möta utmaningar och behov hos samhälle, företag och organisationer.

Reportage

”Så länge vi kan lösa våra problem kan vi växa som samhälle”

I sin forskning brottas Frank Figge med hållbarhetsfrågor som är avgörande för mänsklighetens framtid.

RiseB-porträtt: Quang Evansluong

Om samhällsutmaningar i Sverige och Vietnam och att vara en forskare med en multikulturell bakgrund.

Nyheter

Ny rapport om Transportval i vardagen

Forskning om val av transportmedel i ny rapport av Sofia Isberg.

Nya forskningsmedel 10,8 miljoner

Forskningsmedel på 10,8 miljoner har beviljats från Forte och Handelsbankens forskningsstiftelser.

Kan zombieapokalypsen hjälpa oss att tackla nästa pandemi?

Hur kan vi undvika att gå samma ledarskapsfällor som de överlevande i ”Day of the Dead”?

Forskningsprojekt

Meningsfulla rutiner för en hållbar primärvård
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 juli 2021 till 1 juli 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Organisatoriska rutiner i stabsarbete: att öka samhällets beredskap för extrema händelser
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Organiseringen av platserna för interaktion och nyföretagande
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
New Space Digital Economy Innovation Center
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 september 2019 till 30 juni 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mot transformativ förändring i sjötransport-industrin från en ledande leverantörs perspektiv
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 november 2018 till 30 oktober 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt

Profilområden och forskargrupper

RiseB - Forskningsinstitutet för hållbarhet och företagsetik
RiseB strävar efter att vara en drivkraft för förändring i hållbar och etisk riktning.
Forskningsområde: Företagsekonomi