"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Företagsekonomi

Vår forskning spänner över flera områden från entreprenörskap, innovationssystem, hållbart företagande, organisation och ledning, marknadsföring, projektledning, finansiering, till revision och redovisning. Analyser görs på flera nivåer från policynivå, till organisations- och företagsnivå och vidare på individnivån med medarbetare, beslutsfattare och konsumenter. Syftet är att möta utmaningar och behov hos samhälle, företag och organisationer.

Reportage

Bakom kulisserna

Förvandla utmaningar till möjligheter att växa.

Jobbar tillsammans för utbildning av högsta kvalitet

Vid Handelshögskolan har man hittat nya arbetssätt för att säkra kvalitén på sina utbildningar.

Nyheter

Hakon Swenson Stiftelsens uppsatspris 2023

Pristagare är Mirjam Lundin och Victor Paridon, Handelshögskolan.

Siemens Financial Services Uppsatsstipendium i Finans

Priset tilldelas Kristina Björling och Fredrika Norberg, Handelshögskolan vid Umeå Universitet.

Pedagogiska pristagare jobbar för ökad kvalitet i utbildning

Handelshögskolans kommitté för utbildning och lärande får Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris.

Forskningsprojekt

Projektifiering av forskarutbildningen
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling och implementering av affärsmodeller för mobilitetshubbar i nya bostadsområden
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Meningsfulla rutiner för en hållbar primärvård
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 juli 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Organisatoriska rutiner i stabsarbete: att öka samhällets beredskap för extrema händelser
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

ROBUST - Forskningsinstitutet för Organisation och Företag i Hållbar Omställning
ROBUST strävar efter att vara en drivkraft för förändring i hållbar och etisk riktning.
Forskningsområde: Företagsekonomi