"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hällbilder i norr - kontext och kommunikation

Forskningsprojekt Projektets övergripande mål är att förstärka forskning och kulturmiljövård kring förhistoriska hällbilder i Norrland. Det är ett samverkansprojekt, där arkeologer vid Umeå universitet samarbetar med länsstyrelser, länsmuseer och Stiftelsen Nämforsen.

Forskningsprojektets syfte är att sätta in hällbildslokalerna i Norrland i ett miljömässigt och socialt sammanhang. Vi ser hällbildsplatserna som en integrerad del i dåtidens landskap och den teoretiska utgångspunkten är att betrakta landskapet som kontext. Mot bakgrund av de senaste årens aktiviteter kring hällbilder, både ur ett vetenskapligt och publikt perspektiv vill projektet skapa en gemensam platform för samarbete kring hällbilder i Norrland. Forskning och förmedling är projektets motto och för att kunna uppfylla detta är det viktigt att flera kulturinstitutioner medverkar.

Projektöversikt

Projektperiod:

2003-12-16 2007-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Projektbeskrivning

Forskningsprojektets syfte är att sätta in hällbildslokalerna i Norrland i ett miljömässigt och socialt sammanhang. Vi ser hällbildsplatserna som en integrerad del i dåtidens landskap och den teoretiska utgångspunkten är att betrakta landskapet som kontext.
Den materiella kulturen är lämningar efter meningsbärande aktiviteter i ett socialt och fysiskt rum. Naturmiljön utnyttjades och förändrades av människorna enligt sociala och kulturella krav och givna möjligheter. I projektet ses landskapet inte som en natur-kultur dikotomi, utan som en konstruktion i samspel mellan natur och kultur.

Mot bakgrund av de senaste årens aktiviteter kring hällbilder, både ur ett vetenskapligt och publikt perspektiv vill projektet skapa en gemensam platform för samarbete kring hällbilder i Norrland. Samarbetspartners är länsstyrelserna och länsmuseerna i Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län och Stiftelsen Nämforsen.
Forskning och förmedling är projektets motto och för att kunna uppfylla detta är det viktigt att flera kulturinstitutioner medverkar.
Samarbetet mellan forskning, dokumentation och kulturmiljövård ökar förutsättningarna för att föra ut ny kunskap om Norrlands förhistoriska bildväld och de förhistoriska samhällen som skapat dessa bilder.

Projektet avser att utveckla metoder kring dokumentation, information och förmedling i ett länsövergripande samarbete mellan samhällsintitutioner som våra länsstyrelser, länsmuseer och andra lokala aktörer inom kulturarvsområdet.
Nödvändiga data för att kunna kontextualisera hällbilderna erhålls genom arkeologiska och miljöarkeologiska metoder.

Ämnen: Arkeologi, nordeuropeisk
Senast uppdaterad: 2019-09-18