"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hälso- och sjukvårdsutnyttjande bland äldre på landsbygden i Tanzania: Har sjukförsäkring betydelse?

Doktorandprojekt Sjukförsäkring började att införas i Tanzania i mitten av 1990-talet för att minska den ekonomiska bördan och därmed garantera tillgänglighet, och överkomliga priser för vård bland utsatta grupperna, inklusive bland de äldre. Men har sjukförsäkring verkligen bidragit till det?

Detta forskningsprojekt syftar till att använda både kvantitativa och kvalitativa metoder för att undersöka om sjukförsäkring har bidragit till att förbättra tillgänglighet och nöjdhet av sjukvård bland äldre på landsbygden i Tanzania. Dessutom så kommer äldres och vårdgivares erfarenheter av vårdkvaliteten och implementering att studeras.

Doktorand

Paul Joseph Amani
Gästforskare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2021-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Externa finansiärer

Sida

Projektbeskrivning

Läs mer om projektet på den engelska sidan.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2021-01-12