"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Hälsomässiga förutsättningar för barns lärande

Doktorandprojekt Vi vet idag att återkommande smärta är vanligt bland barn och unga, särskilt bland flickor i högre åldrar. Samtidigt kommer det rapporter om att svenska skolelevers resultat försämras ur ett internationellt perspektiv. Är det en tillfällighet att den ökande ohälsan bland svenska skolbarn sammanfaller med de sjunkande skolresultaten eller kan det finnas ett samband? Kan smärta i tidiga skolår vara en indikator för försämrade skolprestationer i högstadiet och gymnasiet?

I projektet studeras hälsomässiga förutsättningar för barns lärande. Mer exakt hur eller om återkommande smärta hos skolbarn påverkar deras skolprestationer.

Projektansvarig

Susanne Ragnarsson
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 76

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2014-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Lärarhögskolan

Projektbeskrivning

Min studie kommer att vara en del av SISU-projektet (Study of Health in School-aged children from Umeå) Sisu är en långtidsstudie där syftet är att undersöka skolbarns hälsa/ ohälsa och dess konsekvenser.

Förhoppningen är att denna studie ska leda till nya interventioner inom det hälsofrämjande arbetet bland barn och unga.

Senast uppdaterad: 2019-09-18