"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: unsplash.com

HARVEST: eHälsa och åldrande i rurala områden

Forskningsprojekt Stor tilltro tillskrivs eHälsa för att lösa problemen med en åldrande befolkning och ökad urbanisering över hela Europa. Det saknas dock forskning kring betydelsen av och konsekvenserna av eHälsa för äldre i rurala miljöer. I detta projekt studeras äldre användare av eHälsa, och virtuella hälsorum i rurala miljöer.

Genom etnografiska metoder försöker vi förstå (a) betydelsen av eHälsa i vardagen för äldre (b) den rurala platsen betydelse (c) relationen mellan technologi, digital kompetens och eHälsa i tre länder: Finland, Italien och Sverige. Målet är att kunna erbjuda policyaktörer kunskap som möjliggör eHälsoprojekt som rör sig bortom teknikcentrism och teknikdeterminism, och som tar hänsyn till äldre digitala användares vardag och kulturella kontext.

Projektansvarig

Simon Lindgren
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 19

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2020-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen

Projektbeskrivning

För mer information om konsortiet, och publikationer se https://harvestresearch.net.

Senast uppdaterad: 2024-02-23