"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jens Lindberg

Jag arbetar som forskare och lärare. Mina övergripande forskningsintressen är våld i nära relation, människohanterande organisationer, samt digital välfärdsteknik.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mina huvudsakliga forskningsområden är:

  • Våld i nära relation
  • Människohanterande organisationer
  • Digital välfärdsteknik

Jag är aktiv deltagare i flera  forskningsnätverk och projekt. Jag undervisar på grund-, avancerad och doktorandnivå. Mycket av min undervisning är inriktad mot våld i nära relationer och kvalitativa forskningsmetoder.

Nordic Journal of Social Research, Universitetsforlaget 2024, Vol. 15, (1) : 1-14
Samén, Anna; Lindberg, Jens; Andersson, Katarina
Methodological Innovations, Sage Publications 2023, Vol. 16, (1) : 57-66
Lindberg, Jens
Journal of technology in human services, Taylor & Francis 2022, Vol. 40, (4) : 357-378
Lindberg, Jens; Kvist, Elin; Lindgren, Simon
Journal of Rural Studies, Elsevier 2022, (95) : 77-85
Lindberg, Jens; Lundgren, Anna Sofia
Digitala metoder i humaniora och samhällsvetenskap, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 45-69
Carlsson, Eric; Lindberg, Jens; Lundgren, Anna Sofia
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2021, Vol. 35, (4) : 1322-1331
Lindberg, Jens; Bhatt, Robert; Ferm, Anton
Policy Studies, Routledge 2021, Vol. 42, (3) : 289-307
Lindberg, Jens; Lundgren, Anna Sofia
Journal of Digital Social Research (JDSR), Umeå University 2021, Vol. 3, (3) : 32-59
Lundgren, Anna Sofia; Lindberg, Jens; Carlsson, Eric
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 9
Ng, Nawi; Eriksson, Malin; Guerrero, Esteban; et al.
Educational gerontology, Milton Park: Taylor & Francis 2021, Vol. 47, (1) : 25-35
Rasi, Päivi; Lindberg, Jens; Airola, Ella
Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019 : 119-131
Lindberg, Jens; Sjöström, Stefan
Socialmedicinsk Tidskrift, Stockholm: Socialmedicinsk tidskrift 2018, Vol. 95, (1) : 62-69
Lindberg, Jens; Carlsson, Eric
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: 2017, Vol. 26, (3–4) : 63-69
Lindberg, Jens
Etnologiska skrifter, 61
Lindberg, Jens
Mitt i metoden: kulturvetenskapliga reflektioner, Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet 2012 : 49-57
Lindberg, Jens