"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

HumaneAI

Forskningsprojekt Projektet syftar till att skapa en uppsättning rekommenderade åtgärder för att presentera värdet av den människocentrerade strategin för att hjälpa alla europeiska medlemsländer att bygga mänsklig-centrerad artificiell intelligens och uppnå de mål som fastställts av Europeiska kommissionen i sin europeiska strategi för artificiell intelligens.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-03-01 2020-04-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap

Externa finansiärer

EU Horizon 2020 (H2020)

Projektbeskrivning

HumaneAI-handlingsplanen kommer att baseras och dras från den nya föreslagna forskningsplanen och kommer att ge rekommendationer till intressenter inom strategiska områden som är relevanta för en människocentrerad artificiell intelligens.

Läs mer om HumaneAI.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2021-09-06