"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Humankapital för industri 4.0. Hur företagens bemanningsstrategier påverkar arbetskraftens förutsättningar till kompetensomställning och arbetsmarknadsrörlighet

Forskningsprojekt Vi möts dagligen av nyheter om hur tekniska genombrott förändrar vår vardag. Självstyrande bilar, sociala robotar och digitala gränssnitt omdanar förutsättningarna för företag och branscher. Detta projekt syftar till att skapa en djupare förståelse för teknologiers konsekvenser för individer på arbetsmarknaden genom att undersöka hur företagens bemanningsstrategier hanterar omvandlingens effekter.

Vi möts dagligen av nyheter om hur tekniska genombrott förändrar vår vardag. Självstyrande bilar, sociala robotar och digitala gränssnitt omdanar förutsättningarna för företag och branscher. Den tekniska utvecklingen förväntas också ha dramatiska effekter på arbetsmarknaden. Allt fler avancerade jobb väntas tas över av robotar, nya yrkesgrupper kommer uppstå och det antas att en stor andel av arbetskraften kommer att behöva fortbildas för att kunna behålla sina jobb.

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2022-12-31

Finansiering

4,3 million SEK, FORTE – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för geografi

Externa medverkande

Projektledare Martin Henning Göteborgs universitet, Ola Bergström Göteborgs universitet

Forskningsområde

Kulturgeografi

Projektbeskrivning

Men den existerande litteraturen säger lite om vad den teknologiska omvandlingen betyder för medarbetare på arbetsplatsnivå. Teknologins effekter tenderar att överdrivas eller dramatiseras, vilket skapar både falska förhoppningar och ogrundad rädsla. Diskussionen ger intrycket av att våra arbetsliv är förutbestämda av den teknologiska utvecklingen, utan att man tar hänsyn till förmågan hos människor och organisationer att utforma användningen av teknologin i det dagliga arbetslivet.

Vårt projekt syftar därför till att skapa en djupare förståelse för teknologiers konsekvenser för individer på arbetsmarknaden genom att undersöka hur företagens bemanningsstrategier hanterar omvandlingens effekter. Fokus är svensk tillverkning

Men den existerande litteraturen säger lite om vad den teknologiska omvandlingen betyder för medarbetare på arbetsplatsnivå. Teknologins effekter tenderar att överdrivas eller dramatiseras, vilket skapar både falska förhoppningar och ogrundad rädsla. Diskussionen ger intrycket av att våra arbetsliv är förutbestämda av den teknologiska utvecklingen, utan att man tar hänsyn till förmågan hos människor och organisationer att utforma användningen av teknologin i det dagliga arbetslivet.

Vårt projekt syftar därför till att skapa en djupare förståelse för teknologiers konsekvenser för individer på arbetsmarknaden genom att undersöka hur företagens bemanningsstrategier hanterar omvandlingens effekter. Fokus är svensk tillverkningsindustri och avancerad industrinära tjänstesektor. Hur utvecklar företag sina kompetensresurser i tider av teknologisk förändring? Vilka nya krav ställs på de anställda? Vilka konsekvenser får detta för arbetstagare? Detta är viktiga frågor att besvara för att vi ska kunna förstå de utmaningar som den tekniska utvecklingen skapar för olika grupper på arbetsmarknaden, och hur dessa utmaningar skall kunna mötas.

Projektet kommer att använda en kombination av kvantitativa statistiska undersökningar och kvalitativa fallstudier. Sammantaget förväntas projektet skapa betydande bidrag till studier om arbetsmarknad och arbetsorganisation. Projektet förväntas ha praktisk betydelse, till exempel genom att bättre kunna belysa hur nya teknologier påverkar utbildningsbehov och omställningsåtgärder.

sindustri och avancerad industrinära tjänstesektor. Hur utvecklar företag sina kompetensresurser i tider av teknologisk förändring? Vilka nya krav ställs på de anställda? Vilka konsekvenser får detta för arbetstagare? Detta är viktiga frågor att besvara för att vi ska kunna förstå de utmaningar som den tekniska utvecklingen skapar för olika grupper på arbetsmarknaden, och hur dessa utmaningar skall kunna mötas.

Projektet kommer att använda en kombination av kvantitativa statistiska undersökningar och kvalitativa fallstudier. Sammantaget förväntas projektet skapa betydande bidrag till studier om arbetsmarknad och arbetsorganisation. Projektet förväntas ha praktisk betydelse, till exempel genom att bättre kunna belysa hur nya teknologier påverkar utbildningsbehov och omställningsåtgärder.

Senast uppdaterad: 2023-03-09