"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Hur förmår vi att tänka på saker?

Forskningsprojekt Vi lever våra liv inom små områden av tid och rum, och våra varseblivningar är begränsade i enlighet därmed. Men i tanken kan vi gå långt bortom dessa begränsningar. Vi kan tänka på länge framlidna personer, framtida händelser, avlägsna planeter, och mycket annat. Vi verkar t.o.m. kunna tänka på saker som inte finns. Det här projektet syftar till att förstå dessa tankeförmågor. Hur är det möjligt för oss att tänka på ett så brett spektrum av företeelser från våra begränsade perspektiv?

Vi lever våra liv inom små områden av tid och rum, och våra varseblivningar är begränsade i enlighet därmed. Men i tanken kan vi gå långt bortom dessa begränsningar. Vi kan tänka på länge framlidna personer som Tutanchamon, framtida händelser som nästa val, abstrakta företeelser som primtal, och egenskaper, som massa, som otaliga objekt har. Vi förefaller även kunna tänka på saker som inte finns, som den en gång postulerade planeten Vulkan. Dessa tankeförmågor är betydelsefulla för oss. Vi tänker på händelser i det förgångna för att lära av dem, på framtida händelser för att planera för dem, och på saker som vi vet lite om för att lära oss mer om dem. Det här projektet syftar till att förstå våra förmågor att tänka på saker. Hur är det möjligt för oss att tänka på ett så brett spektrum av företeelser från våra begränsade perspektiv? Tidigare forskning i detta område har haft ett något snävt fokus. Projektet syftar till att vidga horisonterna för forskningsområdet genom att undersöka fall som en teori om tankeförmågor måste beakta men som helt eller delvis har förbisetts i tidigare forskning. Projektet är organiserat kring två typer av sådana fall. Den första typen av fall är sådana där vi saknar förmågor att tänka på företeelser. Vi visar att dessa fall är utbredda: vi kan tänka på mycket, med det finns också ofantligt mycket som vi inte kan tänka på. Den andra typen av fall är sådana där flera personer förefaller tänka på en och samma sak fastän denna sak inte existerar, som när två astronomer båda tänkte på Vulkan, innan de insåg att Vulkan inte existerade. Vi visar att fall av dessa slag presenterar betydande utmaningar för antaganden som är utbredda i litteraturen. Fall av tankeoförmåga kan t.ex. användas för att vederlägga vissa förslag om vad som räcker för att förklara en förmåga att tänka på en sak. Och etablerade teorier har svårigheter att förklara fall där två personer verkar tänka på en och samma icke-existerande sak. Motiverade av dessa iakttagelser kommer vi också att utveckla alternativ till existerande teorier.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2022-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Filosofi och vetenskapsteori
Senast uppdaterad: 2020-01-08