"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hur man undgår “Death by GPS”: Grunderna för adaptiv navigeringshjälp

Forskningsprojekt Navigationstjänster, till exempel navigationssystem inbyggda i din bil eller kartapplikationer som körs på mobiltelefonen, kan när som helst berätta hur man kommer till en viss plats, känd eller okänd. Du behöver egentligen inte tänka på hur man gör det själv längre. Allt detta verkar mycket bekvämt, men att inte tänka själv kan också orsaka problem.

Media rapporterar ofta om människor som fastnar under broar, kör ut i havet, eller tar mycket långa, uppenbarligen onödiga omvägar (såsom den lastbilschaufför som år 2015 försökte korsa en liten flod via en bro i Gagnef med sin 60 ton tunga lastbil eftersom hans navigationssystem sa till honom att göra det, och därmed krossade bron). Sådana incidenter är nuförtiden så vanliga att en ny term har myntats för dem: ”Death by GPS”. För en del människor gäller detta dessvärre bokstavligt.

Projektansvarig

Kai-Florian Richter
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 31

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-07-01 2022-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap

Projektbeskrivning

Forskning har visat att dessa problem uppstår eftersom vi inte uppmärksammar miljön eller vad vi gör när vi navigerar. Vi reagerar bara å vad vår navigeringstjänst säger att vi ska göra. Det är som att guidas av någon som vet vägen; efteråt kommer vi inte alls ihåg hur vi nått vårt mål. Orsaken till att nuvarande navigationstjänster orsakar problem är sålunda välkänt, men än så länge har bara ett fåtal personer arbetat med att lösa problemet. Den sparsamma forskning som finns har i stor utsträckning ignorerat att navigationstjänsterna själva kan veta när och var deras användare behöver extra stöd eller vara mer uppmärksamma, så att de inte blir förvirrade eller tappar bort sig.

Detta 4-åriga projekt kommer att undersöka hur vi automatiskt kan beräkna platser längs en väg där användarna skulle behöva ytterligare stöd och vara mer uppmärksamma. Vi kommer att finna de platser som är särskilt viktiga för att förstå hur rutten relaterar till omgivningen (t.ex. att den passerar nära järnvägsstationen, eller att det löper parallellt med järnvägsspåren), och även de platser som är svåra att navigera rätt (t.ex. eftersom det finns många alternativ att svänga av). Projektet kommer också att implementera olika sätt för att ge ytterligare stöd, till exempel genom att påpeka att det finns många alternativ att svänga, och sedan ge extra information om vilket alternativ som är det rätta. Alla metoder som utvecklas i projektet kommer att testas i användarstudier, så att de nya smartare tjänsterna verkligen motsvarar behoven hos sina mänskliga användare.

Sammanfattningsvis kommer projektet att skapa en viktig grund för smarta, adaptiva navigationstjänster som är säkra och enkla att använda, och inte lämnar sina användare hjälplöst beroende av dem.

Senast uppdaterad: 2022-11-16