"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

iADHD

Forskningsprojekt Med en adhd-diagnos följer ofta fördelar som medicinsk behandling och pedagogiska interventioner. En adhd-diagnos kan också leda till negativa aspekter som stigma och exkludering i sociala sammanhang eller från vissa arbeten.

Vi vet väldigt lite om hur en adhd-diagnos påverkar ungdomar och unga vuxnas bild av sig själva eller hur en adhd-diagnos påverkar hur till exempel skolpersonal pratar om och förstår elever. iADHD är ett tvärvetenskapligt projekt där vi i flera systerprojekt vill undersöka hur en diagnos påverkar individen och den miljö hen vistas i.

Projektansvarig

Jan Grimell
Universitetslektor, Umeå universitet
E-post
E-post
Matilda Frick
Universitetslektor, docent, Stockholms universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-01-01 2025-12-31

Finansiering

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

imageq0mer.png

I det första delprojektet "ADHD och identitet" studerar vi identitetsutvecklingen (dvs. berättelsen om vem man är, var man hör hemma och processen att hitta sin plats i världen) hos unga personer med adhd eller adhd-relaterade svårigheter. Projektet är finansierat av Sunnerdahls handikappfond och kvalitativa intervjuer kommer att genomföras under 2024. Projektet leds av Matilda Frick i samarbete med Jan Grimell.

I delprojektet "Vad gör diagnosen för skolans vardag och organisering?" undersöker vi kulturella föreställningar av högstadieelever med diagnosen adhd hos skolpersonal, samt vilka konsekvenser dessa förståelser leder till i skolans vardag och organisering. Materialinsamling kommer att ske genom etnografiskt fältarbete. Projektet håller på att utvecklas och leds av Annie Woube.

Senast uppdaterad: 2023-12-19