"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Identifiering av ”imiterade” röster

Forskningsprojekt I många länder används de specialkunskaper som lingvister och fonetiker har i rättssalar. Detta kan leda till att en person binds till ett brott, eller frias. Projekt undersöker rösten i rätten.

I många länder används de specialkunskaper som lingvister och fonetiker har i rättssalar för bedömning av t.ex. inspelade röster. Detta kan leda till att en person binds till ett brott, eller frias. Syftet med detta projekt är att definiera och klassificera akustiska korrelat för en perceptuellt lyckad röstimitation, att finna individuella särdrag i rösten som möjliggör identifiering även i förställda/imiterade röster. Resultatet av dessa studier kan få betydelse inte bara för identifiering av röster inom rättsväsendet, utan även för säkerheten i sammanhang där man använder sig av automatisk talaridentifiering.

Projektöversikt

Projektperiod:

2003-01-01 2006-12-31

Finansiering

Finansår , 2003, 2004

huvudman: Kirk Sullivan, finansiar: Riksbankens jubileumsfond, y2003: 2000, y2004: 2000,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier

Forskningsområde

Språkvetenskap

Projektbeskrivning

Runt om i världen inser man vikten av samarbetet mellan jurister och lingvister samt fonetiker. Detta samarbete har lett till skapandet av internationella sammanslutningar, vilka anordnar konferenser och ger ut egna tidskrifter. I Sverige har dock detta forskningsområde inte utvecklats i samma takt. I många länder används de specialkunskaper som lingvister och fonetiker har i rättssalar för bedömning av t.ex. inspelade röster. Detta kan leda till att en person binds till ett brott, eller frias. Rösten är en stor del av vår personlighet och det finns anledning att tro att en person inte kan förändra hela sin talapparat i en sådan utsträckning att en identifiering är omöjlig. Syftet med detta projekt är att definiera och klassificera akustiska korrelat för en perceptuellt lyckad röstimitation, att finna individuella särdrag i rösten som möjliggör identifiering även i förställda/imiterade röster. Resultatet av dessa studier kan få betydelse inte bara för identifiering av röster inom rättsväsendet, utan även för säkerheten i sammanhang där man använder sig av automatisk talaridentifiering. En rad metoder kommer att användas, såsom auditiva och akustiska analyser samt perceptionstest. Ett internationellt nätverk av experter med inriktning på forensisk forskning i såväl England, Tyskland, Australien och USA är knutna till projektet.

Ämnen: Lingvistik, Fonetik, Kognitionsforskning

Senast uppdaterad: 2019-09-18