"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos/Andrey Popov

Internetbehandling mot stress- och sömnproblem - Kostnadseffektiva och inkluderande interventioner via internet

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Syftet med föreliggande projekt är att förbättra den psykiska ohälsan (som dessvärre ökar), samtidigt som det avser öka möjligheten till jämlik behandling i befolkningen genom att utvärdera en digital variant av de så kallade stress- och sömnskolorna. Stress- och sömnskolorna ges vid hälsocentraler i Umeå av psykologstudenter på termin fem, och syftar till att tidigt behandla stress- och sömnproblematik - två viktiga underliggande komponenter i ohälsa i allmänhet, och psykisk ohälsa i synnerhet. Behandlingen är kort (4x90 min) och sker i grupp.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-09-01 2026-08-31

Finansiering

Företagsforskarskolan 50%

Region Västerbotten 50 %

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Projektbeskrivning

En pilotstudie visar att stress- och sömnskolorna ger positiva resultat, inte bara på psykisk utan också på somatisk (kroppslig) hälsa. Genom att konvertera dessa behandlingar till telemedicin kan fler patienter ta del av dem, vilket på sikt kan förbättra folkhälsan.

Projektet bidrar till i) ökad kunskap om tidig behandling av stress- och sömnproblematik för att förhindra uppkomst av allvarligare psykisk ohälsa och ii) utveckling av gruppbehandling via telemedicin.

Målet är att skapa en kostnadseffektiv och jämlik preventiv behandling mot psykisk ohälsa, vilket uppfylls genom att behandlingen är både kostnadseffektiv (eftersom den ges av psykologstudenter) och jämlik (eftersom den kan ges till alla medborgare, oavsett var de bor). Detta är viktiga aspekter för både Region Västerbotten och för regioner i hela Sverige som både värnar befolkningens hälsa och behöver minska kostnaderna.

Senast uppdaterad: 2023-11-09