"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

INTRO

Forskningsprojekt INTRO var ett Initial Training Network (ITN) som finansierades av EU som en del av sjunde ramprogrammet / Marie Curie. Fyra universitet och två företag var en del av projektet, med Thomas Hellström vid UMU som samordnare för projektet.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2010-01-01 2013-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap

Projektbeskrivning

INTRO syftade till att skapa en ny generation av robotforskare med en bred förståelse för den forskning och teknik som behövs för att bygga intelligenta robotar som fungerar i nära interaktion med människor under ostrukturerade, förändrade verkliga förhållanden. Utbildningen hade ett starkt tvärvetenskapligt tillvägagångssätt kompletterat med specialiserad domänkunskap. Unga forskare arbetade nära med industrier och gav dem insikt och förståelse för den industriella produktens livscykel och värdefull praktisk erfarenhet av industriell robotutveckling på högsta nivå.

Länk:
http://introbotics.eu

Senast uppdaterad: 2021-09-06