"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Thomas Hellström

Jag forskar om robotar och artificiell intelligens vid Umeå universitet. 

 

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, Umeå universitet, MIT.E.227 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Centrum för transdisciplinär AI

Jag leder gruppen Intelligent Robotics vid Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet. Forskningsfokuset ligger på användning av AI för utveckling av robotar för sociala och industriella tillämpningar. Vårt nuvarande huvudspår inom forskningen är människa-robotinteraktion (HRI). Mellan 2010 och 2014 koordinerade jag EU-projektet INTRO (FP7/ITN) med sex internationella partners och forskade om intelligenta robotar som arbetar i nära samverkan med människor. I vårt labb fokuserade vi på kognitiv arkitekturer och robotinlärning. Mellan 2016 och 2019 koordinerade jag SOCRATES, ett H2020-finansierat projekt med sju internationella partners och 15 doktorander. Det övergripande forskningsämnet var social robotik med tillämpningar inom äldreomsorgen. I vår grupp utvecklade vi lösningar för förståelse av naturligt språk för robotar, mänskliga robotteam och hur robotar ska agera för att vara begripliga. Vi tillämpade djupinlärningstekniker för objektdetektering och analys av naturligt språk. Ett nytt område som vi arbetar med handlar om hur robotar ska kunna förstå kausalitet, dvs. orsak-verkan-samband.

Ett andra fokus i gruppen Intelligent Robotics är Fältrobotik. Vi har forskat mycket på obemannade skogsfordon, tex. autonom navigering, simulatorbaserad planering och simulering av olika systemkonfigurationer. I EU-projekten CROPS and SWEEPER arbetade vi med att utveckla robotar för att skörda paprikor, och sensorlösningar för detektion av människor och föremål mha  neural nätverk.

Jag har också publicerat arbeten om robotetik, rättviseaspekter inom maskininlärning, och jag bidrar ibland till den offentliga debatten om artificiell intelligens.

Mellan 2014 och 2016 ledde jag ett projekt i samarbete med CMTS, MT-FoU och Umeå Stroke Center vid Universitetssjukhuset i Umeå. I detta projekt utvecklade vi en intelligent rollator för personer med kognitiva nedsättningar, till exempel efter en stroke.

I min tidigare forskning, som ledde fram till min doktorsexamen 2001, arbetade jag med maskininlärning för finansiell modellering och prediktion. Jag har även utvecklat nautiska styrsystem. Under flera år arbetade jag som egenföretagare med utveckling av Seapacer-systemet, med avancerade funktioner för propeller-optimering, ruttplanering, samt bränsleförbrukningskontroll.

Finansiering

2023  3700 TSEK   ROCC - Vetenskapsrådet
2022  3700 TSEK   SCAI - Vetenskapsrådet (medsökande)
2019  3470 TSEK   VINNOVA (medsökande)
2016  3875 K€       EC  SOCRATES  
2014   200 KSEK   Promobilia
2014   811 K€       EC SWEEPER
2013  1900 KSEK  Kamprad foundation
2011  200 TSEK    KSLA (medsökande)
2010   782 K€      EC CROPS
2010   100 KSEK  Innovationsbron
2009   2083 K€    EC INTRO  
2006  325 TSEK   Process-IT
2005  4000 KSEK Kempestiftelserna
2004  177 TSEK   Carl Tryggers stiftelse
2004  250 TSEK   Alvis Hägglunds
2004   286 KSEK  LKAB
2003  372 TSEK   VINNOVA
2002  3000 KSEK Kempestiftelserna


Handledning av doktorander

Jag har varit huvudhandledare för
Michele Persiani - Doktorstexamen september 2022
Ahmad Ostovar - Doktorsexamen december 2019
Benjamin Fonooni - Doktorsexamen januari 2015
Mostafa Pordel - Licentiatexamen maj 2013
Ola Ringdahl - Doktorsexamen maj 2010 

Jag har varit medhandledare för
Jussi Manner - Doktorsexamen december 2015 (SLU, Umeå)
Efi Vitzrabin - Doktorsexamen februari 2015 (Ben Gurion University, Israel)
Erik Billing - Doktorsexamen januari 2012

Några presentationer

The Reasonable Ineffectiveness of Data. SweDS2018, 20 november 2018.
Maskininlärning - Vad och varför? Plenarsamtal på Medicinsktekniska dagarna, 10 november 2018.
Vad är kvalitet i forskningen?
Lärande inom robotteknik – en partisk översikt

Media

Farlig övertro på AI som hittills är för ointelligent. DN Debatt, 8 oktober 2018
Vad är rätt och fel för krigsrobotar? En omarbetad version av denna artikel finns publicerad i Forskning & Framsteg Nr.5/6-2012

Mer

Just det, jag är stolt innehavare av ett Erdös-Bacon-Sabbath nummer≤ 13

WARN workshop at the 32nd IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication, RO-MAN, Busan, Korea, August 28-31, 2023
Bensch, Suna; Sun, Jiangeng; Bandera Rubio, Juan Pedro; et al.
2023 32nd IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN), IEEE 2023 : 1731-1736
Edström, Filip; Hellström, Thomas; de Luna, Xavier
Frontiers in Artificial Intelligence, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 6
Hellström, Thomas
Neural Computing & Applications, Springer 2023, Vol. 35, (23) : 16781-16790
Persiani, Michele; Hellström, Thomas
Proceedings of Cultu-Ro 2022, Workshop on Cultural Influences in Human-Robot Interaction: Today and Tomorrow: 31st IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (Ro-Man 22)
Bensch, Suna; Dignum, Frank; Hellström, Thomas
AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence
Hellström, Thomas; Bensch, Suna
Explainable and transparent AI and multi-agent systems: 4th international workshop, EXTRAMAAS 2022, virtual event, may 9–10, 2022, revised selected papers, Springer Nature 2022 : 111-123
Persiani, Michele; Hellström, Thomas
Advances in practical applications of agents, multi-agent systems, and complex systems simulation: the PAAMS collection, Springer 2022 : 332-344
Persiani, Michele; Hellström, Thomas
Paladyn - Journal of Behavioral Robotics, De Gruyter Open 2021, Vol. 12, (1) : 238-255
Hellström, Thomas
Acta Informatica, Springer 2021, Vol. 58 : 243-261
Ostovar, Ahmad; Bensch, Suna; Hellström, Thomas
Advances in Practical Applications of Agents, Multi-Agent Systems, and Social Good. The PAAMS Collection, Springer Science+Business Media B.V. 2021 : 188-200
Persiani, Michele; Hellström, Thomas
Frontiers in Robotics and AI, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 8
Rietz, Finn; Sutherland, Alexander; Bensch, Suna; et al.
Paladyn - Journal of Behavioral Robotics, De Gruyter Open 2021, Vol. 12, (1) : 47-57
Singh, Avinash; Baranwal, Neha; Richter, Kai-Florian; et al.
Journal of Field Robotics, John Wiley & Sons 2020, Vol. 37, (6) : 1027-1039
Arad, Boaz; Balendonck, Jos; Barth, Ruud; et al.
2020 29th IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN), IEEE 2020 : 96-103
Bliek, Adna; Bensch, Suna; Hellström, Thomas
2020 29th IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN), IEEE 2020 : 96-103
Bliek, Adna; Bensch, Suna; Hellström, Thomas
NeHuAI 2020 : First International Workshop on New Foundations for Human-Centered AI: Proceedings of the First International Workshop on New Foundations for Human-Centered AI (NeHuAI) co-located with 24th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2020), RWTH Aachen University 2020 : 3-10
Hellström, Thomas; Dignum, Virginia; Bensch, Suna
52nd International Symposium on Robotics, ISR 2020, VDE Verlag GmbH 2020 : 31-36
Persiani, Michele; Cagatay, Odabasi; Graf, Florenz; et al.
Advances in Practical Applications of Agents, Multi-Agent Systems, and Trustworthiness: The PAAMS Collection, Springer 2020 : 212-223
Persiani, Michele; Hellström, Thomas
Highlights in Practical Applications of Agents, Multi-Agent Systems, and Trust-worthiness: The PAAMS Collection, Springer Nature 2020 : 168-178
Singh, Avinash; Baranwal, Neha; Richter, Kai-Florian; et al.
Advances in Practical Applications of Agents, Multi-Agent Systems, and Trustworthiness: The PAAMS Collection, Springer Nature 2020 : 439-442
Singh, Avinash; Baranwal, Neha; Richter, Kai-Florian; et al.
Artificial Neural Networks and Machine Learning – ICANN 2020 : 660-671
Sutherland, Alexander; Bensch, Suna; Hellström, Thomas; et al.
ICLLL 2020 : The 10th International Conference in Languages, Literature, and Linguistics, Japan, November 6-8, 2020
Tewari, Maitreyee; Bensch, Suna; Hellström, Thomas; et al.
2019 24th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), IEEE 2019 : 139-144
Baranwal, Neha; Singh, Avinash; Hellström, Thomas
Report / UMINF, 19.02
Bensch, Suna; Hellström, Thomas
Proceedings of the 22nd Nordic Conference on Computational Linguistics
Persiani, Michele; Hellström, Thomas
International Conference on Social Robotics (ICSR’19), Workshop Quality of Interaction in Socially Assistive Robots, Madrid, Spain, November 26-29, 2019
Singh, Avinash; Baranwal, Neha; Richter, Kai-Florian; et al.
Report / UMINF, 18.1
Bensch, Suna; Hellström, Thomas
Proceedings of Explainable Robotic Systems Workshop at HRI 2018, Chicago, USA, March 2018, 2018
Hellström, Thomas; Bensch, Suna
Paladyn - Journal of Behavioral Robotics, Warsaw, Poland: De Gruyter Open 2018, Vol. 9, (1) : 110-123
Hellström, Thomas; Bensch, Suna
Proceedings of Explainable Robotic Systems Workshop at HRI 2018, Chicago, USA, March 2018
Hellström, Thomas; Bensch, Suna
Robotics, MDPI 2018, Vol. 7, (1)
Ostovar, Ahmad; Ringdahl, Ola; Hellström, Thomas
Proceedings of the Fourth International Workshop on Recognition and Action for Scene Understanding (REACTS2017), Málaga: REACTS 2017 : 71-83
Abedin, Md Reaz Ashraful; Bensch, Suna; Hellström, Thomas
Report / UMINF, 17.1
Bensch, Suna; Hellström, Thomas
Proceedings of the 9th International Conference on Agents and Artificial Intelligence, Setúbal: SciTePress 2017 : 182-189
Bensch, Suna; Jevtic, Aleksandar; Hellström, Thomas
UMINF, 16.02
Bensch, Suna; Hellström, Thomas
International Journal of Social Robotics, Dordrecht: Springer 2016, Vol. 8, (1) : 5-19
Fonooni, Benjamin; Thomas, Hellström; Janlert, Lars-Erik
Journal of Medical Engineering & Technology, Taylor & Francis 2016, Vol. 40, (5) : 270-279
Hellström, Thomas; Lindahl, Olof; Bäcklund, Tomas; et al.
Image Analysis and Recognition (ICIAR 2016): 13th International Conference, ICIAR 2016, in Memory of Mohamed Kamel, Póvoa de Varzim, Portugal, July 13-15, 2016, Proceedings : 175-182
Ostovar, Ahmad; Hellström, Thomas; Ringdahl, Ola
Proceedings of the 7th Workshop on Non-Classical Modelsof Automata and Applications (NCMA 2015), Austrian Computer Society 2015 : 73-90
Bensch, Suna; Drewes, Frank; Hellström, Thomas
Biologically Inspired Cognitive Architectures, Vol. 12 : 43-53
Billing, Erik; Hellström, Thomas; Janlert, Lars-Erik
Engineering & Technology Reference, Vol. 1, (1)
Bontsema, Jan; Hemming, Jochen; Pekkeriet, Erik; et al.
Robotics and Autonomous Systems, Elsevier 2015, Vol. 65 : 24-39
Fonooni, Benjamin; Jevtić, Aleksandar; Hellström, Thomas; et al.
2015 IEEE INTERNATIONAL MULTI-DISCIPLINARY CONFERENCE ON COGNITIVE METHODS IN SITUATION AWARENESS AND DECISION SUPPORT (COGSIMA) : 35-41
Fonooni, Benjamin; Thomas, Hellström
Proceedings of the 30th Annual ACM Symposium on Applied Computing, New York: Association for Computing Machinery (ACM) 2015 : 320-326
Fonooni, Benjamin; Thomas, Hellström
Croatian Journal of Forest Engineering, Zagreb: University of Zagreb 2015, Vol. 36, (2) : 147-164
Lindroos, Ola; Ringdahl, Ola; Pedro, La Hera; et al.
Computers, Vol. 4, (2) : 142-154
Pordel, Mostafa; Hellström, Thomas
ICAI 2015: Proceedings of the 2015 International Conference on Artificial Intelligence : 28-34
Sutherland, Alexander; Bensch, Suna; Hellström, Thomas
RHEA-2014 : 509-518
Barth, Ruud; Baur, Jörg; Buschmann, Thomas; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Intelligent Robotics

Forskningsprojekt

1 januari 2023 till 31 december 2026
1 november 2016 till 30 oktober 2020
1 januari 2015 till 31 december 2018
1 januari 2014
1 oktober 2010 till 30 september 2014
1 januari 2010 till 31 december 2013
1 januari 2002 till 31 december 2011