"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Introduktionen av digital lek i förskolan - Ur förskollärares perspektiv

Doktorandprojekt Detta forskningsprojekt fokuserar på den ökade pedagogiska användningen av digital lek i svenska förskolor.

Syftet med forskningsprojektet är att öka kunskapen om förskollärares pedagogiska användning av digital lek och deras professionella lärande om detta. Forskningsfrågorna är: Hur kan förskollärares pedagogiska användning av digital lek förstås? Hur kan den professionella lärandekontexten, för förskollärare som använder digital lek för pedagogiska syften, förstås? Hur kan förskollärares kunskapsbehov, gällande pedagogisk användning av digital lek, förstås?

Projektöversikt

Projektperiod:

2012-09-01 2020-04-07

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Lärarhögskolan

Projektbeskrivning

Huvudhandledare: Elza Dunkels
Biträdande handledare: Kenneth Ekström

Senast uppdaterad: 2024-02-12