Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Introduktionen av digital lek i förskolan - Ur förskollärares perspektiv

Doktorandprojekt Detta forskningsprojekt fokuserar på den ökade pedagogiska användningen av digital lek i svenska förskolor.

Syftet med forskningsprojektet är att öka kunskapen om förskollärares pedagogiska användning av digital lek och deras professionella lärande om detta. Forskningsfrågorna är: Hur kan förskollärares pedagogiska användning av digital lek förstås? Hur kan den professionella lärandekontexten, för förskollärare som använder digital lek för pedagogiska syften, förstås? Hur kan förskollärares kunskapsbehov, gällande pedagogisk användning av digital lek, förstås?

Projektansvarig

Leif Marklund
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 83

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2012-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Lärarhögskolan

Projektbeskrivning

Huvudhandledare: Elza Dunkels
Biträdande handledare: Kenneth Ekström