"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

iPARK

Forskningsprojekt Vid Parkinsons sjukdom är det vanligt med kognitiva nedsättningar som problem med minnet och koncentrationsförmåga. En del av dessa problem kan förklaras av brist på signalsubstansen dopamin i hjärnan. I vår tidigare forskning har vi visat att arbetsminnesträning kan förbättra vissa kognitiva funktioner och öka mängden dopamin i hjärnan.

I detta projekt studeras om arbetsminnesträning kan förbättra kognitiv och motorisk funktion och öka mängden dopamin i hjärnan hos personer med Parkinsons sjukdom.

Projektansvarig

Anna Stigsdotter-Neely
Övrig/annan befattning
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2025-01-01

Forskningsområde

Psykologi

Externa finansiärer

Forte, Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Med iPARK-studien vill vi undersöka effekter av arbetsminnesträning hos personer med Parkinsons sjukdom. Studien har en dubbelblindad, randomiserad kontrollerad design och avser rekrytera 100 personer med Parkinsons sjukdom i åldrarna 45 till 75 år. Den primära interventionen är en processbaserad träning som fokuserar på uppdatering av arbetsminnet, medan placeboträningen består av ett korttidsminnesprogram. En subgrupp erbjuds hjärnavbildning före och efter träning för att belysa hjärnaktivitetsförändringar.

Genom att använda ett omfattande batteri av neuropsykologiska tester, motorisk funktion och mått på psykisk hälsa, före, direkt efter, och 16 veckor efter avslutad träning, ger studien en djupgående förståelse för effekterna av kognitiv träning för personer med Parkinsons sjukdom.

Studien kommer att öka vår förståelse kring mekanismer bakom kognitiva förändringar som funktion av arbetsminnesträning och kommer ge ett viktigt kunskapstillskott kring hur kognitiv funktion kan stödjas i Parkinsons sjukdom.  

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-05-06