"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mot en jämställd och hållbar viltförvaltning

Forskningsprojekt Hur förstås genus och jämställdhet som sociala dimensioner av viltförvaltningen? Hur kan föreställningar om kön och jämställdhet bidra till att hantera utmaningar inom viltförvaltningen, såsom intressentkonflikter, en åldrande jägarkår och effektiv implementering av strategier för viltförvaltning? Genom att utöka kunskapen om viltförvaltning ur ett genusperspektiv bidrar projektet med insikter som kan stärka och utveckla de jämställdhetsambitioner som finns inom svensk viltförvaltning.

Projektet undersöker genusaspekter och villkor för jämställdhet i svensk viltförvaltning. Ambitionen är att bidra med fördjupad kunskap om kön, jämställdhet och organisation i synnerhet och i mansdominerade organisationer i allmänhet som i sin tur kan bidra till en mer inkluderande viltförvaltning.

Projektansvarig

Maria Johansson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 05

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2024-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik

Externa finansiärer

Naturvårdsverket

Projektbeskrivning

Viltförvaltningen idag är en könssegregerad verksamhet med tydliga kopplingar till män och maskulinitet. Tidigare forskning om genus och jämställdhet inom naturresursförvaltning visar att män i första hand förstås som kunskapsbärare, vilket i stor utsträckning påverkar kvinnors möjlighet att ta plats inom naturresursförvaltningen. Forskning från andra mansdominerade kontexter har också identifierat att ojämställdhet ger upphov till flera olika typer av utmaningar - exempelvis kan den försvåra affärsutveckling, organisatoriskt lärande och innovation, utgöra en grogrund för diskriminering och trakasserier och ett hinder för gemensam (och hållbar) resurshantering.

Projekt syftar därför till att utöka kunskaper om genus, jämställdhet och organisation - gällande naturresursförvaltning i synnerhet och mansdominerade organisationer i allmänhet - samt bättre förståelse för potentialen för framgångsrika jämställdhetsinsatser i detta sammanhang.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-03-10