"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kaliber 22 - Kan träning med en mindre kaliber höja andelen godkända skytteprov vid polisutbildningen vid Umeå universitet?

Forskningsprojekt Andelen godkända skyttekompetensprov är vid polisutbildningen i Umeå 6 % lägre än andelen godkända vid FBI Academy, Quantico. Att det finns aspiranter som inte klarar tredje terminens kompetensprov innebär en påfrestning för studenten kring framtidsplanering, ekonomi och föreligger en risk för stress och/eller sänkt självkänsla.

Om inte studenten genomför kompetensprovet med godkänt resultat under studietiden så blir de inte godkända i ämnet Vapen & taktik vilket medför att de inte får påbörja sin aspiranttermin. Jan Åström, vapenlärare vid polisutbildningen, har en hypotes om orsaken och initierat studien. Studien är en experimentell studie där halva årskursen får börja med ett förändrat tjänstevapen (kaliber .22 Lr) för att kunna träna in avfyrningsteknik mer fokuserat, medan andra halvan utgör kontrollgrupp och får utbildning som tidigare. Bakgrundsvariabler och resultat beräknas statistiskt efter studien.

Projektansvarig

Jonas Hansson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 72

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-09-10 2021-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för polisiärt arbete

Forskningsområde

Polisforskning

Projektbeskrivning

Vapenutbildningen vid Umeå universitet består av tre terminers praktisk utbildning på 58 timmar (termin 2 – 20 timmar, termin 3 – 24 timmar, termin 4 – 14 timmar). Utbildningen påbörjas i termin 2 och förutom skytte med skarp ammunition så kompletteras den med skjutsimulator, säkerhetsteori och praktik, vapenkännedom, lagstiftning. Studenterna får träna stresshantering, uppfattningsförmåga och mental träning.

I termin 3 får studenterna öva med skarp ammunition, fördjupa sina kunskaper ifrån termin 2, utbildning i skjutställningar, förflyttningsövningar och sedan i termin tre avslutas utbildningen med det praktiska kompetensprovet. Tidigare studier (Andersen, Pitel, Weerasinghe, & Papazoglou, 2016; Anderson & Plecas, 2000; Gunnarsson, 2012; Petersson, Bertilsson, Fredriksson, Magnusson, & Fransson, 2017) har inte kunnat fastställa den exakta orsaken till studenter och poliser underkänns på kompetensproven.

Vapenkalibern är den huvudsakliga oberoende variabeln. Kontrollgruppen kommer att undervisas som brukligt med 9 mm ammunition Speer Gold Dot. med 19 mm längd och 8 grams vikt. Det finns för närvarande ingen underdimensionerad ammunition för pistolpipan på 9 mm (ex med flechetter) som därmed skulle ge samma eller högre utgångshastighet än 9 mm ammunition. Interventionsgruppen kommer därför att få ett modifierat vapen med växelsats som är anpassat för kopparmantlad ammunition kaliber .22 Lr (0.22 inch). Den modifierade växelsatsen består av en mantel med pipa, rekylfjäder, rekylfjäderstyrning samt ett magasin anpassat till kaliber 22. Denna kompletta mantel monteras vid lektionens början på en stomme till vapen där manteln för kaliber 9 mm tidigare varit monterad. Någon skillnad vad gäller reglage samt avtryckarens funktion uppstår därför ej. Vid utbildningstillfällena eftersträvas så lika förutsättningar mellan grupperna som möjligt ex. förhållanden, plats och lärare.

Referenser

Anderson, G. S., & Plecas, D. B. (2000). Predicting shooting scores from physical performance data. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 23(4), 525-537.

Anderson, G. S., & Plecas, D. B. (2000). Predicting shooting scores from physical performance data. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 23(4), 525-537.

Gunnarsson, J. (2012). Vapenutbildningen vid PHS polisprogram - En fördjupad utvärdering och diskussion. Polisrapport PHS-776-5307/10.

Petersson, U., Bertilsson, J., Fredriksson, P., Magnusson, M., & Fransson, P.-A. (2017). Police officer involved shootings–retrospective study of situational characteristics. Police practice and research, 18(3), 306-321.

Senast uppdaterad: 2019-09-27