"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Jonas Hansson

Jonas Hansson

Forskare och lärare. Tidigare polis. Undervisar i polisiärt arbete. Research and Science Correspondent CEPOL. Conference Director LEPH2023Umeå.

Verksam vid

Anknytning
Plats
Polisutbildningshuset, Humanioragränd 3 Umeå universitet, 907 36 Umeå

Utbildad polis. Fil.mag. i pedagogik. PhD. Excellent lärare. Universitetslektor vid Enheten för polisutbildning, Umeå universitet. PhD i folkhälsa på Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet 2017. Pågående forskning inom olika polisområden. Har varit projektledare för utvärderingsprojekt av fälttest med elchockvapen (CEW) i Sverige och Norge samt medverkat i ett forskningsprojekt kopplat till polismyndighetens "Initiativ Mareld" och satsning på prioriterade områden. Forskningsintressen är polis och polisiärt arbete i relation till mental hälsa, stresshantering, "discretion" och konflikthantering. Jag var tidigare polis, aspiranthandledare, handledare i konflikthantering, instruktör i vapen och taktik samt kommunikation och självskydd. Research and Science Correspondent CEPOL. Conference Director LEPH2023Umeå.

Polisiärt arbete i utsatta områden: utmaningar och möjligheter, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 267-283
Ghazinour, Mehdi; Padyab, Mojgan; Hansson, Jonas
Nordic Journal of Studies in Policing, Universitetsforlaget 2022, Vol. 9, (1) : 1-13
Löfgren, Hans O.; Hansson, Jonas
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 10
Rostami, Arian; Ghazinour, Mehdi; Burman, Monica; et al.
Socialmedicinsk Tidskrift, Stiftelsen Socialmedicinsk tidskrift 2021, Vol. 98, (2) : 290-302
Ghazinour, Mehdi; Padyab, Mojgan; Eriksson, Malin; et al.
Nordic Journal of Studies in Policing, Universitetsforlaget 2021, Vol. 8, (1)
Ghazinour, Mehdi; Padyab, Mojgan; Hansson, Jonas
Polisutbildningens skriftserie, 13
Hansson, Jonas; Borglund, Erik; Ander, Magnus
Polisutbildningens skriftserie, 11
Hansson, Jonas; Inzunza, Miguel; Stjerna Doohan, Isabelle
Polisutbildningens skriftserie, 12
Löfgren, Hans O.; Hansson, Jonas; Sjöberg, David; et al.
Polisutbildningens skriftserie, 10
Sundqvist, Johanna; Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
Nordic Journal of Studies in Policing, Universitetsforlaget 2020, Vol. 7, (2) : 80-98
Emsing, Mikael; Hansson, Jonas; Sundqvist, Johanna
Förvaltningsrättslig Tidskrift, (4) : 613-647
Hjertstedt, Mattias; Hansson, Jonas; Sundqvist, Johanna
Journal of Police and Criminal Psychology, Springer 2017, Vol. 32, (2) : 128-137
Hansson, Jonas; Hurtig, Anna-Karin; Lauritz, Lars-Erik; et al.
Polisutbildningens skriftserie, 4
Ghazinour, Mehdi; Hansson, Jonas; Lauritz, Lars Erik; et al.
Economic Development, Crime, and Policing: Global Perspectives, Boca Raton: CRC Press 2015 : 151-162
Hansson, Jonas
International Journal of Social Work and Human Services Practice, Horizon Research Publishing 2015, Vol. 3, (3) : 101-108
Hansson, Jonas; Ghazinour, Mehdi; Wimelius, Malin
Global Journal of Health Science, Vol. 7, (6) : 215-225
Sundqvist, Johanna; Hansson, Jonas; Ghazinour, Mehdi; et al.
Polisutbildningens skriftserie, 3
Ghazinour, Mehdi; Hansson, Jonas; Lauritz, Lars Erik; et al.
Polisutbildningens skriftserie, 2
Ghazinour, Mehdi; Hansson, Jonas; Lauritz, Lars Erik; et al.
Polisen: Verksamhet och arbete, Malmö: Liber 2013 : 66-82
Lauritz, Lars Erik; Hansson, Jonas
The International Police Executive Symposium, New York City, Aug.5-10, 2012
Hansson, Jonas
The International Nordic Police Research Seminar, Tampere, Finland, November 7-9, 2012
Hansson, Jonas
The leadership challenge activities book, San Fransisco: Pfeiffer 2010 : 593-595
Hansson, Jonas
The leadership challenge activities book, San Fransisco: Pfeiffer 2010 : 434-436
Hansson, Jonas