"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Kan bärindustrin bli en hållbar lösning för landsbygden?

Forskningsprojekt Landsbygden konfronteras med diversifierade men stora problem, som gör att en alternativ och innovativ omställning är nödvändig. Globala system för matproduktion utgör ett talande exempel på hur en ruralt baserad ekonomisk aktivitet skapar social och rumslig ojämlikhet och därför är i behov av genomgripande förändring. I det här projektet fokuserar vi på vilda bär som en outnyttjad resurs för glesbygdsområden, och kopplar samman det med migrantarbetskraftens förutsättningar.

Landsbygden brottas med stora problem, som en följd av minskande befolkning och ekonomisk aktivitet. I det här projektet utgår vi från vilda bär i svenska skogar, som vi betraktar som en felanvänd resurs, som samtidigt bidrar till risk och utsatthet för migrantarbetskraften. Vi tänker oss att en förändrad användning av vilda bär skulle kunna bidra till ökad regional utveckling både på den svenska glesbygden, genom ökad förädling och sysselsättning, vilket också skulle bidra till förbättrade villkor för arbetskraften.

Projektansvarig

Charlotta Hedberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 02

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-12-01 2025-11-30

Finansiering

FORMAS

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för geografi

Externa medverkande

Linn Axelsson

Forskningsområde

Kulturgeografi

Projektbeskrivning

I projektet föreslår vi metoder för att arbeta mot en förändring av det globala livsmedelssystem som vilda bär utgör, som utgår från att identifiera alternativa, diversifierade ekonomier.

Landsbygden konfronteras med diversifierade men stora problem, som gör att en alternativ och innovativ omställning är nödvändig. Globala system för matproduktion utgör ett talande exempel på hur en ruralt baserad ekonomisk aktivitet skapar social och rumslig ojämlikhet och därför är i behov av genomgripande förändring. I det här projektet fokuserar vi på vilda bär som en outnyttjad resurs med potential för att utveckla glesbygdsområden, och kopplar samman det med migrantarbetskraftens förutsättningar. Genom att integrera teorier om hållbar omställning och diversifierade ekonomier syftar projektet till att systematisera och söka efter alternativa och hållbara ekonomiska aktiviteter och arbetskraftsförsörjning inom ett globalt system förmatproduktion. Vi gör det genom bärindustrin som ett exempel på ett globalt system som besitter potential till att skapa regional utveckling i glesbygdsområden. Metodologiskt är projektet baserat på performativ forskning, där vi integrerar systematisk kunskap om näringsliv och beslutsfattande med djupgående kunskap från fallstudier. Projektets första del analyserar relationer mellan policy, näringsliv och arbetskraftsförsörjning, medan den andra delen består av fallstudier som undersöker hur gräsrotsentreprenörskap och arbetskraft kan skapa alternativa ekonomier. Projektet bidrar med ny kunskap om hållbar omställning av alternativa ekonomier genom att medskapa kunskap med ett flertal aktörer på olika geografiska nivåer.

 

Artikel i "Västerbotten förr och nu"; Thailändska bärplockare i svenska skogar – en nutidshistorisk tillbakablick

 

BLOGG

Senast uppdaterad: 2022-12-05