"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kognitiva konsekvenser av social utsatthet

Forskningsprojekt En mixad metod studie om otrygghet och motstånd hos en åldrande befolkning i Indien och Sverige.

Globalt sett utmanar åldrande befolkning bärkraften in välfärdens och hälsosystemens fokus på att främja ett gott och hälsosamt åldrande. Att bibehålla kognitiva funktioner är en del av ett positivt åldrande. Social utsatthet, som särskilt uppmärksammats under pandemin, är en signifikant riskfaktor för dåligt kognitiv hälsa. Detta tvärvetenskapliga projekt använder sig av en mixad metod ansats som syftar till att studera social utsatthet i både Sverige och Indien – två länder vars åldrande befolkningsgrupper har sociala, ekonomiska och kulturella olikheter samt skillnader i covid-19 respons.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-10-01 2025-09-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

För att skapa en tidsrelevant, övergripande och systematisk förståelse syftar detta tvärvetenskapliga projekt med mixad metod ansats till att studera social utsatthet i både Sverige och Indien – två länder vars åldrande befolkningsgrupper har sociala, ekonomiska och kulturella olikheter samt skillnader i Covid-19 respons.

Våra syften:
- förstå social utsatthet som företeelse och avgöra dess vidd och samband med kognitivt hälsoutfall;
- undersöka hur osäkra materiella tillgångar samverkar med bredare makronivåkontexter och påverkar sambandet enligt ovan;
- samt utforska upplevda erfarenheter av detta kartlägga viktiga och adekvata orsakssamband beträffande äldre vuxnas resiliens mot social utsatthet. 

Vi kommer att använda data från två nationellt representativa kartläggningar för åren 2017 - 2022/23, den svenska delen av the ’Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)’ och the ’Longitudinal Aging Study in India (LASI)’, med åtskilda perspektiv gällande perioden före, under och efter pandemin. Vi kommer att komplettera analyserna med aggregerade data från Sveriges regioner och från Indien nationellt. Kvalitativa analyser kommer att baseras på fokusgrupps-diskussioner och intervjuer.

Projektet inkluderar ett tvärvetenskapligt team med 10 svenska och indiska forskare från fyra institutioner framstående inom folkhälsa och äldreforskning. Målsättningen är att presentera relevanta resultat som underlag för policy och sociala interventioner t.ex. för att stödja kognitiva funktioner hos äldre - som del av den globala agendan för hållbar utveckling.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-05-24