"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Kommer skrivandet någonsin att bli detsamma?

Om AI, skrivprocesser och skriftpraktiker i högstadiet

Forskningsprojekt Skrivande är en viktig del av kommunikation och en stor del av de flesta människors vardag i Sverige. I takt med att artificiell intelligens (AI), t.ex.ChatGTP blir vanligare för såväl produktion som redigering av text kommer troligtvis vårt sätt att se på, diskuterar och närmar oss skrivande både inom och utanför utbildning att förändras.

AI förändrar hur vi ser på skrivande. En 4-årig studie undersöker hur AI påverkar skrivprocesser bland 13-15-åringar. Målet är att förstå skrivandets processer, skriftpraktiker och relationen mellan skribent och teknologi. Resultaten kan bidra till etiska och pedagogiska diskussioner om AI i skrivundervisningen.

Projektansvarig

Eva Lindgren
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 84

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-01-31 2027-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier

Forskningsområde

Språkvetenskap, Utbildningsvetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Skrivande är en viktig del av kommunikation och en stor del av de flesta människors vardag i Sverige. I takt med att artificiell intelligens (AI), t.ex. ChatGTP blir vanligare för såväl produktion som redigering av text kommer troligtvis vårt sätt att se på, diskuterar och närmar oss skrivande både inom och utanför utbildning att förändras. Användningen av AI-drivna språkverktyg öppnar upp för nya möjligheter för skrivprocesser och skriftpraktiker samtidigt som det väcker frågor om de processerna som är involverade i skrivande, dess påverkan på skrivundervisning och relationen mellan skribent och teknologi.

I  den här 4-åriga studien vill vi undersöka hur AI påverkar skrivprocesser och skriftpraktiker bland 13–15-åringar i grundskolan. Vi kommer att kartlägga vilka AI-verktyg som används av elever och lärare och fokusera på tre primära frågeställningar:

  • Vilka skriftpraktiker utvecklas med AI och hur påverkar de skrivundervisningen?
  • Hur kan relationen mellan skribent och teknologi förstås och beskrivas?
  • Hur påverkar användningen av AI skribenternas organisation av skrivprocessen under skrivandet?

Studien kommer att använda sig av flera teoretiska ansatser och flera olika metoder, såsom kvasiexperimentella metoder, textanalys, observationer och intervjuer med lärare och elever. Resultaten av studien hoppas vi kommer att bidra till en djupare förståelse för hur AI påverkar skrivprocesser och skriftpraktiker, ge inspel till diskussioner om etiska och pedagogiska implikationerna av AI-baserade teknologier och bidra till kunskap om hur dessa teknologier kan integreras i skrivundervisningen.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-04-25