"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Eva Lindgren

Jag forskar, handleder och undervisar inom området språkdidaktik och är särskilt intresserad av frågor som rör skrivande, språk och demokrati.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Språkdidaktik och pedagogiskt arbete
Plats
A, Humanisthuset, korridor HUM.J.2 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Sociolinguistic variation in urban linguistic landscapes, Helsinki: The Finnish Literature Society 2024 : 37-50
Granstedt, Lena; Cocq, Coppélie; Lindgren, Eva; et al.
Sakprosa, Oslo: Universitetet i Oslo 2024, Vol. 16, (1) : 1-34
Ström, Peter; Lindgren, Eva; Boström, Per; et al.
LITUM symposium: Literacy in Teacher Education. Umeå, Sweden, May 14–15, 2024
Sturk, Erika; Jusslin, Sofia; Lindgren, Eva
Umeå: Umeå University 2024
Sturk, Erika; Levlin, Maria; Lindgren, Eva
Journal of second language writing, Elsevier 2024, Vol. 65
Vandermeulen, Nina; Lindgren, Eva; Waldmann, Christian; et al.
Skrivundervisningens praktiker, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2023 : 157-173
Hermansson, Carina; Lindgren, Eva; Sturk, Erika
WRAB 2023, Writing Across Borders: From early literacy learning to writing in professional life, Trondheim, Norway, February 18-22, 2023
Parr, Judy; Stagg Peterson, Shelley; Lindgren, Eva; et al.
Skrivdidaktik i grundskolan, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 307-326
Belancic, Kristina; Stagg Peterson, Shelley; Lindgren, Eva
Dutkansearvvi dieđalaš áigečála, (2) : 5-26
Belancic, Kristina; Wuolab, Anne; Lindgren, Eva
Languages, MDPI 2022, Vol. 7, (2)
Cocq, Coppélie; Granstedt, Lena; Lindgren, Eva; et al.
Center for Educational Policy Studies Journal (C·E·P·S Journal), University of Ljubljana 2022, Vol. 12, (1) : 125-146
Gheitasi, Parvin; Lindgren, Eva; Enever, Janet
Skrivdidaktik i grundskolan, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 21-41
Hermansson, Carina; Lindgren, Eva; Norlund Shaswar, Annika
Skrivdidaktik i grundskolan, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 43-67
Lindgren, Eva; Hermansson, Carina; Boström, Per; et al.
Lund: Studentlitteratur AB 2022
Lindgren, Eva; Hermansson, Carina; Norlund Shaswar, Annika; et al.
In education, Saskatchewan: University of Regina 2022, Vol. 28, (1a) : 23-38
Lindgren, Eva; Sehlin MacNeil, Kristina
Skrivdidaktik i grundskolan, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 195-214
Stavans, Anat; Lindgren, Eva
Fjortonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld, Malmö 18–19 november 2020, Lund: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning 2022 : 231-247
Sturk, Erika; Hermansson, Carina; Lindgren, Eva
SIG writing conference 2022: book of abstract, Umeå University 2022 : 136-136
Sturk, Erika; Lindgren, Eva
Språk i skola, på fritid och i arbetsliv : aktuella arenor för svensk forskning inom tillämpad språkvetenskap: Language in school, leisure time, and working life : current arenas for Swedish research in applied linguistics, Association suédoise de linguistique appliquée (ASLA) 2022 : 187-212
Waldmann, Christian; Ranjkesh, Rebecca; Malmström, Amanda; et al.
New perspectives on language and education, 85
Breuer, Esther Odilia; Lindgren, Eva; Stavans, Anat; et al.
CEUR Workshop Proceedings : 224-229
Cocq, Coppélie; Granstedt, Lena; Lindgren, Eva; et al.
L1-Educational Studies in Language and Literature, Vol. 21 : 1-28
Johansson, Baran; Lindgren, Eva
Bildning, Natur och kultur 2021 : 101-115
Lindgren, Eva; Hermansson, Carina; Boström, Per; et al.
Multilingual Literacy, Bristol: Multilingual Matters 2021 : 260-286
Stavans, Anat; Lindgren, Eva
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, Vol. 23, (5) : 601-616
Belancic, Kristina; Eva, Lindgren
GERUM Geografisk Arbetsrapport
Cocq, Coppélie; Granstedt, Lena; Lindgren, Eva; et al.
Skrivundervisningens grunder, Gleerups Utbildning AB 2020 : 317-329
Hermansson, Carina; Lindgren, Eva
Svenskläraren, Stockholm: 2020, (1) : 16-18
Sturk, Erika; Randahl, Ann-Christin; Lindgren, Eva
Cambridge Papers in ELT
Hermansson, Carina; Lindgren, Eva
Observing writing: insights from keystroke logging and handwriting, Leiden: Brill Academic Publishers 2019 : 1-29
Lindgren, Eva; Knospe, Yvonne; Sullivan, Kirk P H
Studies in writing, 38
Lindgren, Eva; Sullivan, Kirk P H
Observing writing: insights from keystroke logging and handwriting, Leiden : Boston: Brill Academic Publishers 2019 : 346-365
Lindgren, Eva; Westum, Asbjørg; Outakoski, Hanna; et al.
Perspectives on Indigenous writing and literacies, Leiden, Netherlands: Brill Academic Publishers 2019 : 165-185
Outakoski, Hanna; Lindgren, Eva; Westum, Asbjørg; et al.
Written Communication, Sage Publications 2019, Vol. 36, (4) : 503-537
Sturk, Erika; Lindgren, Eva
Teaching writing to children in Indigenous languages: instructional practices from global contexts, New York: Routledge 2019 : 235-253
Sullivan, Kirk P H; Belancic, Kristina; Lindgren, Eva; et al.
Curriculum Journal, Routledge 2018, Vol. 29, (4) : 499-521
Peterson, Shelley S.; Parr, Judy; Lindgren, Eva; et al.
Samisk kamp: kulturförmedling och rättviserörelse, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 252-279
Belancic, Kristina; Lindgren, Eva; Outakoski, Hanna; et al.
Early language learning: complexity and mixed methods, Bristol: Multilingual Matters 2017 : 305-314
Enever, Janet; Lindgren, Eva
Early Language Learning in School Contexts, 1
Enever, Janet; Lindgren, Eva
Early language learning: complexity and mixed methods, Bristol: Multilingual Matters 2017 : 1-6
Lindgren, Eva; Enever, Janet
Early language learning: complexity and mixed methods, Bristol: Multilingual Matters 2017 : 201-221
Lindgren, Eva; Enever, Janet
International Journal of Multilingualism, Vol. 14, (2) : 124-143
Lindgren, Eva; Westum, Asbjørg; Outakoski, Hanna; et al.
ARLE 2017: Abstracts for 'Conference participation ARLE 2017'
Sturk, Erika; Lindgren, Eva
Education Inquiry, co-action 2016, Vol. 7, (1) : 1-8
Enever, Janet; Lindgren, Eva
Super Dimensions in Globalisation and Education, Singapore: Springer 2016 : 55-68
Lindgren, Eva; Sullivan, Kirk P H; Outakoski, Hanna; et al.
Super dimensions in globalisation and education, Singapore: Springer 2016 : 55-68
Lindgren, Eva; Sullivan, Kirk P. H.; Outakoski, Hanna; et al.
The Journal of Writing Research, Vol. 8, (1) : 177-181
Norlund Shaswar, Annika; Lindgren, Eva
Samiskt språkcentrum och Umeå universitet, institutionen för språkstudier 2015
Cocq, Coppélie; Lindgren, Eva; Belancic, Kristina; et al.
Språkdidaktik: researching language teaching and learning, Umeå: Umeå universitet 2015 : 21-30
Gheitasi, Parvin; Lindgren, Eva
Umeå Studies in Language and Literature, 26
Lindgren, Eva; Enever, Janet

Forskargrupper

Gruppmedlem