"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Eva Lindgren

Eva Lindgren

Jag forskar, handleder och undervisar inom området språkdidaktik och är särskilt intresserad av frågor som rör skrivande, språk och demokrati.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Språkdidaktik och pedagogiskt arbete
Plats
A, Humanisthuset, korridor HE2 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Skrivundervisningens praktiker, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2023 : 157-173
Hermansson, Carina; Lindgren, Eva; Sturk, Erika
WRAB 2023, Writing Across Borders: From early literacy learning to writing in professional life, Trondheim, Norway, February 18-22, 2023
Parr, Judy; Stagg Peterson, Shelley; Lindgren, Eva; et al.
Skrivdidaktik i grundskolan, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 307-326
Belancic, Kristina; Stagg Peterson, Shelley; Lindgren, Eva
Dutkansearvvi dieđalaš áigečála, (2) : 5-26
Belancic, Kristina; Wuolab, Anne; Lindgren, Eva
Languages, MDPI 2022, Vol. 7, (2)
Cocq, Coppélie; Granstedt, Lena; Lindgren, Eva; et al.
Center for Educational Policy Studies Journal (C·E·P·S Journal), University of Ljubljana 2022, Vol. 12, (1) : 125-146
Gheitasi, Parvin; Lindgren, Eva; Enever, Janet
Skrivdidaktik i grundskolan, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 21-41
Hermansson, Carina; Lindgren, Eva; Norlund Shaswar, Annika
Skrivdidaktik i grundskolan, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 43-67
Lindgren, Eva; Hermansson, Carina; Boström, Per; et al.
Lund: Studentlitteratur AB 2022
In education, Saskatchewan: University of Regina 2022, Vol. 28, (1a) : 23-38
Lindgren, Eva; Sehlin MacNeil, Kristina
Skrivdidaktik i grundskolan, Lund: Studentlitteratur AB 2022 : 195-214
Stavans, Anat; Lindgren, Eva
Fjortonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld, Malmö 18–19 november 2020, Lund: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning 2022 : 231-247
Sturk, Erika; Hermansson, Carina; Lindgren, Eva
SIG writing conference 2022: book of abstract, Umeå University 2022 : 136-136
Sturk, Erika; Lindgren, Eva
Språk i skola, på fritid och i arbetsliv : aktuella arenor för svensk forskning inom tillämpad språkvetenskap: Language in school, leisure time, and working life : current arenas for Swedish research in applied linguistics, Association suédoise de linguistique appliquée (ASLA) 2022 : 187-212
Waldmann, Christian; Ranjkesh, Rebecca; Malmström, Amanda; et al.
New perspectives on language and education, 85
CEUR Workshop Proceedings : 224-229
Cocq, Coppélie; Granstedt, Lena; Lindgren, Eva; et al.
L1-Educational Studies in Language and Literature, Vol. 21 : 1-28
Johansson, Baran; Lindgren, Eva
Bildning, Natur och kultur 2021 : 101-115
Lindgren, Eva; Hermansson, Carina; Boström, Per; et al.
Multilingual Literacy, Bristol: Channel View Publications 2021 : 260-286
Stavans, Anat; Lindgren, Eva
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, Vol. 23, (5) : 601-616
Belancic, Kristina; Eva, Lindgren
GERUM Geografisk Arbetsrapport
Cocq, Coppélie; Granstedt, Lena; Lindgren, Eva; et al.
Skrivundervisningens grunder, Gleerups Utbildning AB 2020 : 317-329
Hermansson, Carina; Lindgren, Eva
Svenskläraren, Stockholm: 2020, (1) : 16-18
Sturk, Erika; Randahl, Ann-Christin; Lindgren, Eva
Cambridge Papers in ELT
Hermansson, Carina; Lindgren, Eva
Observing writing: insights from keystroke logging and handwriting, Leiden: Brill Academic Publishers 2019 : 1-29
Lindgren, Eva; Knospe, Yvonne; Sullivan, Kirk P H
Observing writing: insights from keystroke logging and handwriting, Leiden : Boston: Brill Academic Publishers 2019 : 346-365
Lindgren, Eva; Westum, Asbjørg; Outakoski, Hanna; et al.
Perspectives on Indigenous writing and literacies, Leiden, Netherlands: Brill Academic Publishers 2019 : 165-185
Outakoski, Hanna; Lindgren, Eva; Westum, Asbjørg; et al.
Written Communication, Sage Publications 2019, Vol. 36, (4) : 503-537
Sturk, Erika; Lindgren, Eva
Teaching writing to children in Indigenous languages: instructional practices from global contexts, New York: Routledge 2019 : 235-253
Sullivan, Kirk P H; Belancic, Kristina; Lindgren, Eva; et al.
Curriculum Journal, Routledge 2018, Vol. 29, (4) : 499-521
Peterson, Shelley S.; Parr, Judy; Lindgren, Eva; et al.
Samisk kamp: kulturförmedling och rättviserörelse, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 252-279
Belancic, Kristina; Lindgren, Eva; Outakoski, Hanna; et al.
Early language learning: complexity and mixed methods, Bristol: Multilingual Matters 2017 : 305-314
Enever, Janet; Lindgren, Eva
Early Language Learning in School Contexts, 1
Early language learning: complexity and mixed methods, Bristol: Multilingual Matters 2017 : 1-6
Lindgren, Eva; Enever, Janet
International Journal of Multilingualism, Vol. 14, (2) : 124-143
Lindgren, Eva; Westum, Asbjørg; Outakoski, Hanna; et al.
ARLE 2017: Abstracts for 'Conference participation ARLE 2017'
Sturk, Erika; Lindgren, Eva
Education Inquiry, co-action 2016, Vol. 7, (1) : 1-8
Enever, Janet; Lindgren, Eva
Super Dimensions in Globalisation and Education, Singapore: Springer 2016 : 55-68
Lindgren, Eva; Sullivan, Kirk P H; Outakoski, Hanna; et al.
The Journal of Writing Research, Vol. 8, (1) : 177-181
Norlund Shaswar, Annika; Lindgren, Eva
Samiskt språkcentrum och Umeå universitet, institutionen för språkstudier 2015
Cocq, Coppélie; Lindgren, Eva; Belancic, Kristina; et al.
Språkdidaktik: researching language teaching and learning, Umeå: Umeå universitet 2015 : 21-30
Gheitasi, Parvin; Lindgren, Eva
Umeå Studies in Language and Literature, 26
Handbook of Writing Research, New York: Guilford Press 2015 : 410-426
Van Waes, Luuk; Leijten, Mariêlle; Lindgren, Eva; et al.
Umeå Studies in Language and Literature, 25
Temps de l'écriture: enregistrements et représentations, Louvain-La-Neuve, Belgium: Academia-L'Harmattan 2014 : 71-92
Eva, Lindgren; Sullivan, Kirk P H
Cases on Professional Distance Education Degree Programs and Practices: Successes, Challenges, and Issues, Hershey, USA: Information Science Reference 2014 : 49-85
Usoof, Hakim; Hudson, Brian; Lindgren, Eva
International Journal of Multilingualism, Taylor & Francis 2013, Vol. 10, (1) : 105-129
Lindgren, Eva; Muñoz, Carmen
Journal of second language writing, Oxford: Elsevier 2013, Vol. 22, (4) : 390-405
Lindgren, Eva; Stevenson, Marie
Språkets gränser - och verklighetens: Perspektiv på begreppet gräns, Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet 2012 : 179-189
Hansson, Heidi; Lindgren, Eva; Sullivan, Kirk

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2019 till 31 december 2021
1 januari 2014 till 31 december 2016