"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kompetenser av betydelse för att självständigt arbeta som polis

Doktorandprojekt Avhandlingsarbetet ingår i ett projekt, RECPOL (Recruitment, Education and Careers in the Police), som ursprungligen var ett samarbete mellan polisutbildningarna i Sverige och Norge.

Syftet med projektet är att undersöka attityder till professionen, utbildningen och kompetensers betydelse för att utöva polisyrket. Till detta projekt har ytterligare europeiska länder anslutits som Belgien, Finland, Danmark, Island, Skottland och Spanien (Katalonien).

Projektansvarig

Kirsi Kohlström
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 86

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2014-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för polisiärt arbete, Lärarhögskolan, Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik

Projektbeskrivning

I Sverige har enkätundersökningar genomförts på alla tre polisutbildningsorter. Utifrån det insamlade datamaterialet syftar studien till att öka förståelsen för polisstuderandes och polisers attityder till olika kompetenser och deras betydelse för polisyrket. Vilka kompetenser värderas som värdefulla och mindre värdefulla för polisyrket? I och med att forskningsprojektet både innefattar utbildningstiden och första tiden i professionen finns det möjlighet att jämföra om och hur attityder förändras och undersöka motiven till förändringen. En viktig komponent i detta avhandlingsarbete är att relatera resultaten till pedagogiska aspekter. Hur kan polisstuderandes och poliser värderingar om kompetensers betydelse förstås. 

Huvudhandledare: Staffan Karp
Biträdande handledare: Ulrika Haakepe

Senast uppdaterad: 2023-08-25