"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kriokorpusprojektet

Forskningsprojekt Digitalisering, systematisering och nätpublicering av språkligt material på det engelskbaserade sierraleonska kreolspråket krio.

Sedan 1981 har vår forskargrupp samlat in språkmaterial på krio, ett västafrikanskt kreolspråk, som i huvudsak talas i Sierra Leone, men även i andra västafrikanska länder såsom Gambia. Någon systematisk sammanställning av detta omfattande material har inte kunnat genomföras, trots att vi under många år använt delar av det i vår forskning. Kriokorpusprojektet syftar till att, genom en sådan systematisk sammanställning, skapa en språklig databas innehållande texter på krio. I korpusen ska material, muntligt och skriftligt, från en mängd olika genrer och media, inkluderas.

Projektansvarig

Johan Nordlander
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 36

Projektöversikt

Projektperiod:

2003-01-01 2010-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier

Forskningsområde

Språkvetenskap

Projektbeskrivning

Projektet omfattar fyra faser: (a) materialinsamling, (b) digitalisering, (c) systematisering och (d) nätpublicering.

Under insamlingsfasen kommer dels vårt redan befintliga kriomaterial att inventeras och sammanställas, dels nytt material att samlas in. I digitaliseringsfasen förs det material (även inspelat ljud- och/eller videomaterial digitaliseras och transkriberas) som inte redan är digitaliserat över till databehandlingbar form. Systematiseringen av materialet innebär indexering för enkel åtkomst, taggning av text samt uppbyggandet av en övergripande struktur för korpusen. Nätpublicering, fas fyra, innebär att kriokorpusen tillgängliggörs för forskarsamfundet i form av en webbplats hos Institutionen för moderna språk, Umeå universitet.

Vår kriokorpus ska kunna bidra till att utveckla kreolistiken i allmänhet men i synnerhet till författandet av en grammatik över, och läroböcker i, krio.

Senast uppdaterad: 2019-09-18