"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Olikheternas värde, en studie om bildlärares arbete med kritisk granskning av bilder.

Doktorandprojekt Bildämnet är till stor del motiverat som ämne i skolan genom att det ska ge kunskaper i bildkommunikation såsom kompetenser och färdigheter i att kritiskt granska olika typer av bilder samt kunna uttrycka åsikter genom bild. Detta anses av skolverket vara viktiga kunskaper och färdigheter i det svenska samhället.

Normkritisk pedagogik har lanserats som en möjlighet att få syn på normer och ge möjlighet att förändra oönskade normer som annars kan leda till förtryck. Men hur normkritisk pedagogik påverkar undervisningen i skolan är relativt outforskat, liksom hur lärare arbetar med kritisk granskning av bilder. En analys av vad ett arbete med kritisk granskning av bilder kan innebära och vad normkritisk pedagogik kan medföra kan därför vara av intresse att belysa vetenskapligt.

Projektansvarig

Hanna Ahrenby
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 54

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-09-01 2021-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för estetiska ämnen, Lärarhögskolan

Projektbeskrivning

Utifrån detta är några frågor som är intressanta att söka svar på:

  • Hur arbetar och motiverar lärarna arbetet med kritisk granskning av bilder?
  • Hur påverkar normkritisk pedagogik arbetet med kritisk granskning av bilder?

Huvudhandledare: Per-Olof Erixon
Biträdande handledare: Stina Wikberg

Senast uppdaterad: 2018-11-07