"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Hanna Ahrenby

Hanna Ahrenby

Jag är fil.dr. i pedagogiskt arbete. Mina forskningsområden är ämnesdidaktik, bildundervisning och policyforskning, vilket inkluderar förutsättningarna för bildundervisning och lärarprofessionalitet. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Z, Lärarutbildningshuset, plan 4, L442 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är fil.dr. i pedagogiskt arbete och biträdande lektor vid institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, Umeå universitet. Mina forskningsområden är ämnesdidaktik, bildundervisning och policyforskning, vilket inkluderar förutsättningarna för bildundervisning och lärarprofessionalitet. Efter min doktorsavhandling Värdegrundsarbete i bildundervisning: en studie om iscensättning av policy i grundskolans senare år, som jag disputerade med 2021 arbetar jag med ett projekt om lärares tolkning och översättning av grundskolans nya kursplan för bildämnet, samt ett projekt tillsammans med andra forskare om läromedel i bildundervisning.

Forskningsprojekt

1 september 2016 till 31 december 2021