Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom och lungfunktion vid akut koronart syndrom; förekomst och prognostisk betydelse

Doktorandprojekt Patienter som läggs in på Östersunds sjukhus med akut koronart syndrom (AKS) genomgår en spirometri för att kartlägga förekomsten och konsekvenserna av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Studien pågår 2010-2015.

Studiens syfte Undersöka förekomsten av spirometri-verifierad KOL hos patienter med AKS. Utvärdera spirometri-verifierad KOL som oberoende prediktor för prognosen vid AKS. Forskningspersoner Samtliga individer boende i Jämtland inlagda på sjukhus för AKS under perioden 2010-01-01 till 2012-06-30. Metoder Single-center observationstudie. Patienterna får under vårdtiden eller vid närmaste återbesök genomföra spirometri. Deltagarna observeras till 2015-12-31

Projektansvarig

Nikolai Stenfors
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2010-01-01 2015-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Projektbeskrivning

Nyckelord: kroniskt obstruktiv lungsjukdom, akut koronart syndrom, screening, spirometri, lungfunktion