"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om föreläsningen på Kunskapsveckan 2021

Linda Johansson, gymnasielärare på Liljaskolan i Vännäs, deltog på föreläsningen under kunskapsveckan 2021 om vilka möjligheter och förutsättningar skolan har att fånga upp elever som har svårt att tillgodogöra sig eller fullfölja sin utbildning.

Finns det något som du tar med dig från föreläsningen till din egen undervisningspraktik? Om ja, i så fall vad?

Det jag tar med mig från föreläsningen är att tydliggörande pedagogik är till nytta för alla, för att ge trygghet och lugn i vad som förväntas och skapa bästa möjliga förutsättningar för att lyckas nå de mål som är inom räckhåll för varje enskild individ.

Varför är det här viktigt?

Denna kunskap är viktig för att, om möjligt, jämna ut spelplanen en aning för de elever som inte har samma förutsättningar som övriga klasskamrater, av olika anledningar. Genom att låta skolans olika kompetenser samverka kan satsningar göras för den här gruppen, så att de får bättre möjligheter att klara de uppsatta målen.

Senast uppdaterad: 2021-11-10