"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Presentation av Lina Lundström 2021

Föreläsningen hölls 8 november 2021 som kompetensutvecklingsinsats för Umeå kommuns skolor inom ramen för ULF-projektet.

Att göra vänskap - En kultursociologisk analys av högstadieelevers sociala relationer

Lina Lundström har undersökt hur kulturella element samspelar och skapar gränser som möjliggör och begränsar högstadieelevers skapande av vänner.

Länk till Lina Lundströms avhandling 

Senast uppdaterad: 2021-11-09