"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vad är en stark praktiknära forskningsmiljö och hur skapar man en sådan?

I samband med Kunskapsveckan 27 oktober 2020 vid Umeå universitet höll Kim Wickman tillsammans med Mikaela Nyroos, Fredrik Strandgren och Sofia Andersson en presentation med titeln: Vad är en stark praktiknära forskningsmiljö och hur skapar man en sådan?

Kort beskrivning av presentationen
I uppstarten av vårt FoU-projekt Kunskapande och verksamhetsutveckling i samverkan — tillgänglig lärmiljö för elever med funktionsvariationer ställer vi oss frågor om den gemensamma miljö vi forskare och lärare är i färd med att bygga. Vi vet en del om vad som krävs för att skapa starka forskningsmiljöer, men vad krävs egentligen för att bygga en stark praktiknära forskningsmiljö? En sådan miljö omfattar både praktik och forskning men tenderar ofta att beskrivas genom framgångsrika projekt. Projekten blir miljön och när projekten tar slut – vad finns kvar? I presentationen reflekterar vi över hur man kan tänka kring hållbara strukturer för en praktiknära forskningsmiljö.

ULF Nod:
Umeå

Ansvarigt huvudman/lärosäte: 
Umeå kommun/Umeå universitet

Senast uppdaterad: 2023-11-17