"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Enkätstudie om studenters attityder till livslångt lärande

Vi söker nu studenter vid universitet eller högskola som vill delta i en studie om attityder till livslångt lärande.

Vad handlar studien om?

Den snabba tekniska utvecklingen som sker i samhället gör att arbetslivet förändras. I takt med samhällsutvecklingen behöver också många människor kontinuerligt lära sig nya saker, kompetensutveckla och vidareutbilda sig. Att lärande fortsätter kontinuerligt över livsspannet brukar benämnas som livslångt lärande. I den här studien undersöker vi studenters attityder, motivation och drivkrafter till livslångt lärande. Studien bedrivs av forskare vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet.  

Vem kan delta i studien?

För att delta i studien ska du vara student vid universitet eller högskola.

Hur går studien till?

Som deltagare i studien får du fylla i en digital enkät som innehåller ett antal frågor som på olika sätt belyser attityder, motivation och drivkrafter till livslångt lärande. Det tar ungefär 7-10 minuter att fylla i enkäten.  

Ansvarig för projektet

Forskningshuvudman för studien är Umeå universitet. För mer information är du välkommen att kontakta Elisabeth Åström som är huvudansvarig forskare för studien.

Huvudansvarig forskare för studien

Elisabeth Åström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 90 38
Senast uppdaterad: 2023-05-10