"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lära att lära

Forskningsprojekt Den snabba tekniska utvecklingen som sker i samhället gör att arbetslivet förändras. I takt med samhällsutvecklingen behöver också många människor kontinuerligt lära sig nya saker, kompetensutveckla och vidareutbilda sig. Att lärande fortsätter kontinuerligt över livsspannet brukar benämnas som livslångt lärande.

I projektet undersöker vi hur människors förmåga, motivation och lust till livslångt lärande kan stärkas. Projektet består dels av utveckling av digitala verktyg som ska kunna stärka motivationen till lärande men vi undersöker också vilka faktorer som kan hänga samman med och/eller predicera livslångt lärande samt hur människors attityder till livslångt lärande, yrkesväxling och kompetensutveckling ser ut. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan forskare vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet samt företrädare för näringslivet och organisationer engagerade i frågor om lärande.

Projektansvarig

Jessica Körning-Ljungberg
Professor, Luleå tekniska universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2024-10-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Externa finansiärer

Vinnova

Projektbeskrivning

Lära att lära är ett projekt som syftar till att öka människors förmåga, motivation och lust till livslångt lärande.

Projektet ”Lära att lära” består av flera olika delprojekt. Huvuddelen av projektet består av utveckling av digitala verktyg som ska kunna stärka inlärning samt bidra till ökad nyfikenhet och motivation till lärande generellt. De digitala verktygen utprövas både på universitetsstudenter och på personer inom arbetslivet för att öka förståelsen för hur verktygen fungerar inom olika lärandekontexter och inom olika målgrupper.

I ett delprojekt som kallas ”Attityder till livslångt lärande” undersöker vi människors motivation och drivkrafter till livslångt lärande, kompetensutveckling och yrkesväxling. I detta delprojekt undersöker vi också om och hur dessa faktorer hänger samman med exempelvis personlighet och nyfikenhet. Vi är också intresserade av att förstå vad människor tycker är viktigt när det kommer till exempelvis yrkesval och utbildning. Datainsamlingen är pågående och genomförs med hjälp av en digital enkätstudie.

I ett tredje delprojekt undersöker vi människors benägenhet till vidareutbildning, kompetensutveckling och yrkesväxling över livsspannet och vilka faktorer som hänger samman med detta. I detta delprojekt analyserar vi longitudinella data från Betulastudien.

Externa samarbetspartner

NOX Consulting
RISE
Sprout Park
Omställningsfonden

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-05-04