"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lärande om produkter baserat på egna och andras konsumtionserfarenheter och strukturellt situationsberoende

Forskningsprojekt I detta projekt studerar vi kausala effekter av konsumenternas tidigare konsumtionsupplevelser på deras nuvarande val. Forskningen fokuserar på de val som konsumenterna gör på apotek bland medicinskt likvärdiga läkemedel som marknadsförs av olika företag.

Forskningen kommer att hjälpa oss att bättre förstå konsumenternas beslut. Sådan kunskap är nödvändig för företag som vill sätta pris och främja nya produkter för att maximera nuvärdet av framtida vinster. Därför kan det också hjälpa forskare och beslutsfattare att bättre förstå och förutse företagens beslut och marknadsandelar. Vår forskning kommer också att ge kunskap om varför billigare generiska läkemedel inte får större marknadsandelar, vilket skulle kunna sänka läkemedelskostnaderna i Sverige med miljarder kronor per år.

Projektansvarig

David Granlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 40

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-07-01 2020-06-30

Finansiering

Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse och Tore Browaldhs Stiftelse

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Forskningsområde

Nationalekonomi

Projektbeskrivning

Den största svårigheten med att studera kausala effekten av konsumenternas tidigare val på deras nuvarande val är att både tidigare och nuvarande val påverkas av konsumenternas preferens, som vi som forskare inte kan observera. För att undvika skevhet i estimatorerna är det därför viktigt att kontrollera för heterogenitet i preferenser. Vi använder olika metoder för att göra detta, t.ex. flexibla simulerade maximum likelihood estimatorer och instrumentalvariabelmetoder. Instrumentalvariabelmetoder kan användas för att studerar strukturellt situationsberoende, dvs. hur en konsuments nuvarande val påverkas av hens senaste val, eftersom den svenska utbytesregleringen medför stora variationer i marknadsandelar över tiden.

Förutom att uppskatta hur konsumenternas nuvarande val mellan medicinskt likvärdiga läkemedel påverkas av deras tidigare val, studerar vi också hur dessa beslut påverkas av: i) vilken produkt läkaren har ordinerat och nyttoförlusterna som uppstår när läkare föreskriver en annan produkt än den billigaste; och ii) om konsumenter som kan få den billigaste produkten gratis gör andra val än andra konsumenter som möter samma prisskillnader men måste betala åtminstone några svenska kronor även om de väljer den billigaste produkten.

Senast uppdaterad: 2019-03-15