"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lärande om tal genom resonemang om representationer

Forskningsprojekt Praktiknära forskning i samverkan mellan universitet och skola

Projektets huvudfokus är det lärande som sker givet olika representationer av tal och talrelationer.

Projektansvarig

Anna Ida Säfström
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 17

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2023-06-21

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att studera hur talbegrepp kan utvecklas genom skapande av och resonemang om representationer, samt hur växling mellan olika representationer påverkar elevers färdigheter i uppgiftslösning på längre sikt. Detta är möjligt att studera med hjälp ett undervisningsmaterial utvecklat av forskare som ger rika möjligheter till kollektiva resonemang (tre tillfällen per vecka) och av de medverkande lärarna som har vana vid undervisningsmodellen och överblick över innehållet som helhet.

Medverkande skolhuvudmän: Umeå kommun.

Projektet är kopplat till UFM (Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik).

Om ULF

ULF -utbildning, forskning och lärande - och är en verksamhet ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Läs mer om ULF

Senast uppdaterad: 2024-01-15