"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lärandemetoder för ökad förståelse av matematiska begrepp: en interventionsstudie i mellanstadiet

Forskningsprojekt

Projektansvarig

Linnea Karlsson Wirebring
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 08

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2025-12-31

Finansiering

Lärarhögskolan, Umeå universitet
ULF samverkanscheck

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Projektbeskrivning

Matematik som ämne i grundskolan spänner över flertalet domäner och avser inte bara numeriska färdigheter utan även konceptuell förståelse av matematiska begrepp. Inom kognitiv psykologisk forskning framhålls en pedagogisk lärandemetod för begreppsinlärning som bygger på upprepad minnesframplockning, s.k. testbaserat lärande eller ”retrieval practice” (RP). Syftet med föreliggande praktiknära projekt är att i nära samarbete med lärare i matematik i årskurs 5 implementera och utvärdera huruvida RP kan (i) stärka grundskoleelevers kunskap om matematiska begrepp och (ii) därigenom leda till gynnsamma lärandeeffekter på matematisk förmåga, framför allt begreppsförmåga (såsom definierat av Skolverket).

Senast uppdaterad: 2024-05-27