"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Linnea Karlsson Wirebring

Jag är lektor i psykologi och forskar om neurokognitiva förutsättningar för lärande och mänskligt beslutsfattande. Jag är även programsamordnare för Kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap.

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för psykologi
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14, A-114

Mina forskningsintressen berör främst a) neurokognitiva förutsättningar för lärande med speciellt fokus på matematikinlärning och vokabulär: kan man med hjälp av metoder från psykologi hjälpa didaktiker och pedagoger att ta fram särskilt effektiva metoder för att lära matematik och vokabulär? Är dessa metoder gynnsamma för alla? Och b) bedömningar och beslutsfattande: hur kan man undersöka kvaliteten på bedömningar som psykologer, läkare och andra professionella gör? Kan man träna individer på att bli bättre på att göra bedömningar i vardagliga situationer? Vad innebär det att vara en person som gillar att ta risker och hur kan man mäta det?

Neurokognitiva Förutsättningar för Lärande

Inom denna forskning studerar jag effekten av olika kognitiva lärandeinterventioner, både med hjälp av beteendeexperiment och med hjärnavbildning (fMRI). Exempelvis studerar jag effekten av kreativt matematiskt resonemang. Vi har kunnat visa att förmågan att lösa icke rutinmässiga matematiska problem ökar om du får öva på problemlösning genom kreativt resonemang, dvs du blir ombedd att konstruera din egen lösningsmetod. Vi har även visat med hjälp av fMRI att aktiva lärandemetoder leder till gynnsamt lärande för att de stimulerar liknande långtidsminnesprocesser.

Mänskligt beslutsfattande

Inom denna forskning studerar jag vilka faktorer som avgör om en person baserar sina bedömningar mer på regelbaserade processer eller mer på likhetsprocesser. Vi studerar även bedömningar med hjärnavbildning (fMRI). Vi har bland annat kunnat visa att även när man tydligt kan återge att man använder en inlärd regel för att utföra sina bedömningar så verkar minnen av tidigare händelser ofrånkomligen aktiveras och kan påverka bedömningarna utan att man är medveten om det.

Inom denna forskning studerar vi även tankefel och vad som krävs för att undvika dessa tankefel. Går det att träna upp denna förmåga och därigenom förbättra vardagligt beslutsfattande?

Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 12
Jonsson, Bert; Mossegård, Julia; Lithner, Johan; et al.
Trends in Neuroscience and Education, Elsevier 2022, Vol. 29
Karlsson Wirebring, Linnea; Wiklund-Hörnqvist, Carola; Stillesjö, Sara; et al.
European Journal of Oral Sciences, John Wiley & Sons 2021, Vol. 129, (5)
Ilgunas, Aurelija; Lövgren, Anna; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, National Academy of Sciences 2021, Vol. 118, (46)
Stillesjö, Sara; Karlsson Wirebring, Linnea; Andersson, Micael; et al.
Cognition, ELSEVIER 2020, Vol. 196 : 1-7
Andersson, Linus; Eriksson, Johan; Stillesjö, Sara; et al.
Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 13
Stillesjö, Sara; Nyberg, Lars; Karlsson Wirebring, Linnea
Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 12
Karlsson Wirebring, Linnea; Stillesjö, Sara; Eriksson, Johan; et al.
European Journal of Oral Sciences, John Wiley & Sons 2018, Vol. 126, (6) : 493-499
Lövgren, Anna; Karlsson Wirebring, Linnea; Häggman-Henrikson, Birgitta; et al.
Trends in Neuroscience and Education, Elsevier 2016, Vol. 5, (2) : 52-66
van den Broek, Gesa; Takashima, Atsuko; Wiklund-Hörnqvist, Carola; et al.
Trends in Neuroscience and Education, Elsevier 2015, Vol. 4, (1-2) : 6-14
Karlsson Wirebring, Linnea; Lithner, Johan; Jonsson, Bert; et al.
Journal of Neuroscience, Society for Neuroscience 2015, Vol. 35, (26) : 9595-9602
Karlsson Wirebring, Linnea; Wiklund-Hörnqvist, Carola; Eriksson, Johan; et al.
Frontiers in Human Neuroscience, Vol. 8 : 809-
von Helversen, Bettina; Karlsson, Linnea; Rasch, Bjoern; et al.
Journal of cognitive neuroscience, Vol. 25, (Suppl.) : S82-S83
Karlsson, Linnea; Wiklund-Hornqvist, Carola; Eriksson, Johan; et al.
Acta Psychologica, Elsevier 2013, Vol. 144, (1) : 73-82
Von Helversen, Bettina; Karlsson, Linnea; Mata, Rui; et al.
Journal of cognitive neuroscience, Vol. 25, (Suppl.) : S114-S114
Wiklund-Hörnqvist, Carola; Karlsson, Linnea; Eriksson, Johan; et al.
The Neuroscience and Education 2012 meeting of the EARLI SIG 22. Institute of Education, University of London. England
Jonsson, Bert; Karlsson, Linnea; Lithner, Johan; et al.
Developmental Psychology, Vol. 48, (4) : 1188-1201
Mata, Rui; von Helversen, Bettina; Karlsson, Linnea; et al.
Earli-SIG 22: Neuroscience and Education" 24th-26th May 2012, Institute of Education, London : 9-9
Wiklund-Hörnkvist, Carola; Karlsson, Linnea; Eriksson, Johan; et al.
Thirty-Second Annual Conference of the Cognitive Science Society
Merritt, Angela; Karlsson, Linnea; Cokely, Edward T
Cognition, Vol. 106, (1) : 259-298
Juslin, Peter; Karlsson, Linnea; Olsson, Henrik
Judgment and decision making, Cambridge University Press 2008, Vol. 3, (3) : 244-260
Karlsson, Linnea; Juslin, Peter; Olsson, Henrik
Psychonomic Bulletin and Review, Vol. 14, (6) : 1140-1146
Karlsson, Linnea; Juslin, Peter; Olsson, Henrik
Umeå psychology supplement reports, 6
Karlsson, Linnea
Twenty-Sixth Annual Conference of the Cognitive Science Society
Karlsson, Linnea; Juslin, Peter; Olsson, Henrik
Twenty-Fifth Annual Conference of the Cognitive Science Society
Karlsson, Linnea; Juslin, Peter; Olsson, Henrik
Stillesjö, Sara; Nilsson, Håkan; Karlsson Wirebring, Linnea

Forskargrupper

Projektansvariga
NFL
Projektansvariga
Umeå Judgment Lab
Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 juni 2023