"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lärartillvaro och historieundervisning: Innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid.

Doktorandprojekt I Perssons avhandling (2017) riktas fokus mot lärare som undervisar historia i årskurs 4–6. Genom ett omfattande intervjumaterial (36 lärarintervjuer) skildrar Persson hur lärartillvaron, likt livet i stort, kan betraktas utifrån ett existensfilosofiskt perspektiv.

Ställd inför ett nytt uppdrag måste läraren, oavsett hur det nya svarar mot den egna upplevelsen av vad som är rätt och riktigt, hitta sätt att agera och verka. Utifrån dessa utgångspunkter uppmärksammar Persson inte bara hur ett nytt uppdrag erfarits av lärare, utan också vad de själva framhåller som eftersträvansvärt. Ytterst rör undersökningen således frågan om historieundervisningens mening.

Projektöversikt

Projektperiod:

2012-09-01 2017-09-15

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier, Lärarhögskolan

Projektbeskrivning

Till avhandlingen

Anders Persson är numera verksam vid Högskolan i Dalarna.

Länk till Anders Perssons hemsida 

Senast uppdaterad: 2019-09-18