"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: ben collins

LIKED - forskarskola för lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld

Forskningsprojekt Internet blir alltmer inbäddat i vad som närmast kan beskrivas som en digital värld, och forskning om lärande, interaktion, och kunskap i en av internet medierad värld krävs alltmer. Användning av sociala medier har betydelse för identitetsutveckling, digitalt medborgarskap och sociala relationer och forskning kring de lärprocesser som i det aktualiseras blir viktig.

Projektansvarig

Ola Lindberg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 38

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2025-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet
 • Projektmedlemmar

  Externa projektmedlemmar

  Göteborgs universitet
  Högskolan i Gävle
  Högskolan i Halmstad
  Högskolan i Jönköping
  Högskolan Väst
  KTH
  Linneuniversitetet
  Mittuniversitetet

Projektbeskrivning

LIKED - forskarskola för lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld

Forskarskolan är ett samarbete mellan nio lärosäten som alla har starka forskningsprofiler mot digitalisering i skola och samhälle. Följande nio lärosäten ingår: Umeå universitet (värduniversitet), Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan Väst, KTH, Linneuniversitetet, samt Mittuniversitetet.

Internet blir alltmer inbäddat i vad som närmast kan beskrivas som en digital värld, och forskning om lärande, interaktion, och kunskap i en av internet medierad värld krävs alltmer. Användning av sociala medier har betydelse för identitetsutveckling, digitalt medborgarskap och sociala relationer och forskning kring de lärprocesser som i det aktualiseras blir viktig.

I ett livslångt perspektiv är en effekt av digitaliseringen att vi behöver förstå vilka uppgifter som kan och bör tas över eller underlättas av tekniska artefakter och vilka som ska utföras av människor, något som har betydelse för vad som ska undervisas i skolan, vilka verktyg eleverna ska introduceras för och få stöd till att behärska.

I forskarskolan kommer följande brett formulerade områden att adresseras:

 • Hur förändrar digitaliseringen av samhället förutsättningarna för undervisning och lärande i allmänhet, och som aktiviteter som syftar till att ge kompetens för att hantera vardagen i ett digitaliserat samhälle?

 • Hur kan dessa kompetenser beskrivas, analyseras och förstås i termer av lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld?

 • Vilken är den specifika betydelsen av internetmedierad socialitet, både i sig själv och i förhållande till andra samtidigt pågående lärprocesser och samtidigt innehåll?

 • Hur kan moderna digitala former av interaktion och automatiserade inlärningssystem baserade på artificiell intelligens och maskininlärning förstås i termer av nya inlärningsmöjligheter som stöd för elever och lärare?
 • Vilken påverkan har sociala medier på vardagen i skolan som helhet, för enskilda barn och ungdomar i stort?
 • Vad innebär en förändrad praktik och kultur för förutsättningar för lärande, interaktion och kunskap i samhället och i skolan?

Läs mer om forskarskolan LIKED.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-02-18