"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

LRIG-proteiners roll vid hjärntumörer och andra tumörformer

Forskningsprojekt Studier av en nyupptäckt familj av gener kan leda till nya infallsvinklar för diagnostik och behandling av cancer och även andra sjukdomar där tillväxtfaktorer har betydelse.

I fokus för projektet står ett antal gener som kodar för LRIG-proteiner (förkortning av "leucinrikt och immunoglobulinlikt") och som har upptäckts av forskargruppen. Proteinernas funktion är ännu rätt okänd, men de är ofta förändrade vid cancer och kan bromsa tumörtillväxt via påverkan av olika tillväxtfaktorer.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-01-18 2008-12-31

Finansiering

Finansår , 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

huvudman: R Henriksson, finansiar: Cancerfonden, y2003: 1200, y2004: 1200, y2005: 1200, y2006: 1200, y2007: 1200, y2008: 1200,

huvudman: H Hedman, finansiar: VR, y2003: , y2004: , y2005: 250, y2006: 250, y2007: 250, y2008: ,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för strålningsvetenskaper

Forskningsområde

Cancer

Projektbeskrivning

Arbetet går ut på att studera deras egenskaper på molekylärnivå samt utröna vilken roll de har vid sjukdom, framför allt cancer. Inom delar av projektet har vi redan idag ett välutecklat samarbete och arbete pågår att ytterligare utveckla ett nätverk för samarbete i och utanför Sverige.

Vi har i originalfynd karakteriserat och klonat generna för proteinerna humant LRIG1 (LIG-1), LRIG2 och LRIG3 för att finna faktorer som kan hämma tumörtillväxt. En ännu inte helt karakteriserad, men liknande gen hämmar tillväxtfaktorn EGF hos bananflugan, Drosophila. Vi har även klonat motsvarande gener hos möss, och både hos människa och mus visat förekomst i ett stort antal organ på DNA-, RNA och protein-nivå med hjälp egna prober/antikroppar.

LRIG-generna är ofta utsatta för förändringar vid cancer och kodar för membranassocierade proteiner. Då det idag i stort sett saknas kunskaper om dessa proteiners funktion avser vi att karakterisera den både molekylärt och fysiologiskt samt utröna deras roll vid sjukdom, framför allt cancer. I arbetet utnyttjar vi olika modellsystem (konventionella och vävnadsstyrda knock-out möss och celler). Vi kommer att konstruera olika genetiskt modifierade varianter av LRIG-proteinerna för att studera effekter på signaltransduktion i kända signalnätverk, i synnerhet membrankopplade tyrosinkinasreceptorer. Protein-proteininteraktioner studeras i jäst-två-hybridsystem, humana protein arrays och med masspektrometri. Med affinitetskromatografi kommer vi att söka efter möjliga LRIG-ligander.

I de kliniska projekten ska vi främst studera betydelsen av LRIG vid olika cancerformer men också vid andra sjukdomar. Funktionella aspekter utvärderas i genmodifierade tumörcellslinjer där bl.a. tillväxtmönster utvärderas.

Projektet bygger på våra egna, nyligen framtagna originalfynd och kan leda till nya infallsvinklar för diagnostik och behandling av cancer och andra sjukdomar. Inom delar av projektet har vi redan idag ett välutecklat samarbete och arbete pågår att ytterligare utveckla ett nätverk för samarbete i och utanför Sverige.

Senast uppdaterad: 2022-04-22