"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

MARIA WOLF - Praxisvariation vid strokeprevention i primärvården: Vilka faktorer förklarar denna och hur kan den minskas?

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Ca 20 000 personer per år drabbas av stroke i Sverige . Det är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning och den tredje vanligaste dödsorsaken efter ischemisk hjärtsjukdom och cancer .

Doktorand

Maria Wolf Doktorand, Karolinska institutet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2024-01-01

Projektbeskrivning

Bakgrund

Ca 20 000 personer per år drabbas av stroke i Sverige (1). Det är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning och den tredje vanligaste dödsorsaken efter ischemisk hjärtsjukdom och cancer (1). Som grupp är strokepatienter känslig pga de kognitiva svårigheter som en stroke kan medföra. Strokepatienter hämtar ut sekundärpreventiva läkemedel i lägre utsträckning än patienter med annan hjärtkärlsjuklighet (2).

Vårdcentralerna i Sverige ansvarar för sekundärpreventionen och uppföljningen efter stroke. För långtidsöverlevnaden och för att minska återinsjuknande och komplikationer är det viktigt att patienterna tar sekundärpreventiv medicinering kontinuerligt (3). Det finns ett känt gap mellan tillgänglig evidens och praxis i hälso-och sjukvården (5). Studier i USA och Nederländerna visar att mellan 30 - 40% av patienterna inte får evidensbaserad sjukvård, medan 20% får potentiellt skadlig behandling (6). Orsakerna till praxisvariation kan vara många, t.ex. organisatoriska faktorer som ledarskap och bemanning, läkarnas utbildning och attityder samt patientrelaterade faktorer. Den mesta forskningen har gjorts i sekundär- och tertiärvården medan primärvårdsforskningen är begränsad (7-12).

 

Senast uppdaterad: 2024-01-22