"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maurinernas vetenskapsencyklopedi: En monastisk reflektion av den franska Upplysningen

Forskningsprojekt Historien bakom ett vetenskapsencyklopediskt projekt i 1700-talets Paris, utfört av benediktinermunkar samtidigt med Diderot och d'Alemberts Encyclopédie.

Min avhandling behandlar ett hittills okänt vetenskapsencyklopediskt projekt i 1700-talets Paris (ca. 1743-1755), utfört av benediktinermunkar från kongregationen Saint-Maur, också kända som mauriner. Projektet påbörjades samtidigt som Diderot och d'Alemberts Encyclopédie (publicerad 1751-1772) men övergavs så småningom. Jag utforskar manuskriptens innehåll och tillkomsthistoria mot bakgrund av den samtida encyklopediska genren, Upplysningskulturen och maurinernas intellektuella verksamhet.

Projektöversikt

Projektperiod:

2009-09-01 2014-03-07

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Projektbeskrivning

Min avhandling behandlar ett hittills okänt vetenskapsencycklopediskt projekt i 1700-talets Paris (ca. 1743-1755), utfört av benediktinermunkar från kongregationen Saint-Maur, också kända som Mauriner. Projektet påbörjades samtidigt som Diderot och d'Alemberts Encyclopédie (publicerad 1751-1772)men övergavs så småningom. Jag utforskar manuskriptens innehåll och tillkomsthistoria mot bakgrund av den samtida encykloepdiska genren, Upplysningskulturen och Maurinernas intellektuella verksamhet.

Ämne: Idéhistoria

Nyckelord: Maurinerna, Kongregationen Saint-Maur, Dom Antoine-Joseph Pernety, Diderot och d'Alemberts Encyclopédie, Charles-Antoine Jombert, den franska Upplysningen, encyklopedihistoria, vetenskapshistoria, bokhistoria, klosterhistoria
Senast uppdaterad: 2019-09-18