"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Johnér Bildbyrå AB, Jonas Gunnarsson

Metastatisk ryggmärgskompression hos patienter med prostatacancer - en nationell registerstudie om incidens, behandling och prognos efter kirurgi, samt mikroskopisk och molekylär analys av bortopererad metastasvävnad

Forskningsprojekt Forskningen kretsar kring benmetastasers behandling och biologi, särskilt vid prostatacancer. I Umeå finns sedan nästan 20 år tillbaka en uppbyggd biobank av vävnad från benmetastaser tillsammans med en databas med kliniska uppgifter. Forskningsarbetet bedrivs i samarbetet med avdelningarna för ortopedi, patologi och onkologi.

Projektet är en nationell registerstudie som belyser resultat av kirurgisk behandling hos prostatacancerpatienter med metastatisk ryggmärgskompression. Vi kartlägger utseende och molekylär uppbyggnad i bortopererade metastaser.

Projektansvarig

Sead Crnalic
Professor, överläkare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2022-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Forskningsområde

Cancer

Externa finansiärer

Prostatacancerförbundet

Projektbeskrivning

Vi använder vävnadsprover från patienter som opererats för metastaser i ryggen och kliniska data från nationella ryggregistret. Dessa analyseras och jämförs med data från nationella cancerregistret och nationella prostatacancerregistret. Vi kommer att analysera vilka faktorer som har betydelse för överlevnad samt för lyckat neurologiskt resultat efter operation. Målsättningen är att analysera den grupp av patienter som diagnostiseras med ryggmärgskompression som första tecken på att ha en metastaserande tumör.

Tidigare trodde vetenskapen att primärtumörer och metastaser var lika och att det räckte med att studera primärtumörer för att förstå vad som gör att metastaserna växer och hur de ska behandlas. Nu vet vi att metastaser biologiskt sett är olika sina primärtumörer.

I studien vill vi bidra till att förbättra behandlingen av den här typen av cancer. Det helt avgörande att förstå metastasernas biologiska uppbyggnad. Få studier belyser ryggmärgskompression vid prostatacancer och kriterierna för vilka patienter som kan ha nytta av operation är oklara. Dessutom är mekanismerna bakom utveckling av benmetastaser från prostatacancer fortfarande ouppklarade. Den här studien ökar kunskapen om de frågorna.

Forskningen kan bidra till att det mer korrekt går att avgöra vilka patienter som kan bevara förmågan att gå efter att de genomgår en ryggoperation, samt att vissa patienter besparas den risk för komplikationer som ryggkirurgi innebär. Den kan också belysa tidiga symptom på prostatacancer i skelettet och därmed öka möjligheten till tidig behandling av ryggmärgskompression.

 

Externa finansiärer

Kontakt

Sead Crnalic
Professor, överläkare
E-post
E-post
Senast uppdaterad: 2022-12-07